Οι διεργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά, μέσα στην εβδομάδα που μας μπαίνει θα γίνουν τα τελευταία και σημαντικότερα interviews με τους υποψήφιους, τακτική που εφάρμοζε ο Λάρκου και στην Ομόνοια και ακολούθως θα παρθεί η απόφαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλάνο των ανθρώπων της «Κυρίας» είναι να καταλήξουν στον… εκλεκτό το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου.

balla.com.cy