Έρχονται οι έξυπνοι υδρομετρητές

Ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου για μετατροπή της πόλης σε Smart and Digital βρίσκεται ο Δήμος Πάφου.

 

 

Το μεγαλύτερο έργο έξυπνης πόλης στην Κύπροπου αφορά στην έξυπνη διαχείριση νερού και υδρομέτρησης υπέγραψε σήμερα ο Δήμος Πάφου, με συνολική επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώδίνεται ολιστική λύση στην διαχείριση νερού στην πόλη μας.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά το μεγάλο έργο για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης υδάτινων πόρων και υδρομέτρησης.  Η  αξία της σύμβασης του  έργου  είναι €11,054,743 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο έξυπνης πόλης σε ολόκληρη Κύπρο. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Ολύμπιος Εμπορική ΑΕ.

Το νέο σύστημα θα συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της απώλειας, στη βελτίωση της ποιότητας και στην παροχή ίσης διαθεσιμότητας του νερού. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εφαρμογή συστήματος πρόληψης και εντοπισμού διαρροών, την εγκατάσταση 27,000 έξυπνων υδρομετρητών υψηλής ακρίβειας και αυτόματης ανάγνωσης μέτρησης, την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και πλήρους αυτοματοποίησης του δικτύου υδροδότησης και την εφαρμογή συστήματος αυτόματης χλωρίωσης.

Ο Δήμος Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των υδάτινων πόρων του, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας  και ποιότητας του νερού. Βασικός στόχος του έργου, που περιλαμβάνεται στον άξονα της «πράσινης ανάπτυξης», είναι η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω της μακροχρόνιας προστασίας των διαθέσιμων πόρων και του περιβάλλοντος. Η βέλτιστη διαχείριση και ο ενεργός έλεγχος διαρροών θα μειώσει δραστικά τις απώλειες νερού. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ποιότητας του νερού που παρέχεται στους πολίτες είναι μείζονος σημασίας, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία τους.

Αφήστε μια απάντηση