Νέοι πονοκέφαλοι στο δήμο Πάφου

Σε σχέση με το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων του Δήμου…

 

Νέος πονοκέφαλος προβλέπετε για το Δήμου Πάφου, για τον οποίο όπως όλα δείχνουν δεν έχει τελειώσει τίποτε ακόμα σχετικά με την ενέργειά του να χρησιμοποιήσει χρήματα από το Ταμείο Συντάξεων Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του.

Με επιστολή του ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, οι οποίοι ενεργούν ως Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου Πάφου, τους καλεί να δώσουν μια σειρά από στοιχεία και απαντήσεις σε ερωτήματα πριν χρησιμοποιήσουν χρήματα του ταμείου για οποιοδήποτε σκοπό πλην των συντάξεων των υπαλλήλων.

Η επιστολή στάλθηκε από τον Έφορο σχετικά με την πρόθεσή του Δήμου Πάφου να επενδύσει χρήματα του ταμείου των εργαζομένων για την αγορά οικοπέδων για την ανέγερση των εστιών του ΤΕΠΑΚ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι συντεχνίες είχαν  καταγγείλει ότι ο  Δήμος Πάφου δεν καταβάλλει τα τελευταία χρόνια τις εισφορές του στο Ταμείο.

Η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε διαπιστώνει ύπαρξη ελλείματος για το Ταμείο για το οποίο η χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για κάλυψη του.

Η χρηματοδοτούσα επιχείρηση εξετάζει θέμα επένδυσης μέρους των Αποθεμάτων του Ταμείου για χρηματοδότηση έργων του Δήμου.

Ενημερώνει ακόμα τον Δήμο Πάφου ότι το Ταμείο υπέβαλε αίτηση για εγγραφή στον Έφορο ΙΕΣΠ η οποία εκκρεμεί και συνεπώς το Ταμείο και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 92 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου

Με σκοπό την εξέταση των πιο πάνω ισχυρισμών, τους οποίους οφείλουμε να ελέγξουμε ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση του Ταμείου με την σχετική Νομοθεσία, ή όχι με τις όποιες επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται, ο έφορος παρακαλεί τον Δήμο Πάφου να αποστείλει άμεσα τις θέσεις του για τον κάθε ένα από τους πιο πάνω ισχυρισμούς, αλλά και μια σειρά από στοιχεία και διευκρινίσεις, πριν προχωρήσει στην ανάληψη οποιοδήποτε ποσού από το ταμείο.

Πού είναι ο πονοκέφαλος; Ο Έφορος καλεί το δήμος Πάφου να μην χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ποσό πριν του δώσει ο Έφορος το ελεύθερο κάτι που ο Δήμος Πάφου δεν τήρησε, καθώς ήδη πήρε ενάμιση περίπου εκατομμύριο ευρώ για την αγορά των οικοπέδων που αναφέραμε πιο πάνω.

Καταλήγοντας ο έφορος αναφέρει ότι:

Τέλος, θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή σας όπως πριν να λάβετε τις όποιες τελικές αποφάσεις ή/και προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως χρηματοδοτούσα επιχείρηση όσον αφορά επενδύσεις όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, να αναμένετε να εξεταστεί π συμβατότητα της απόφασης σας από τον Έφορο ΙΕΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις σας και τις σχετικές πληροφορίες που ζητήσαμε να μας υποβάλετε.

Ανεξάρτητα των όσων αναφέρονται πιο πάνω αναφέρεται, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο Έφορος ΙΕΣΠ σκοπεύει, μέσα στα πλαίσια προληπτικής εποπτείας και της προστασίας των συμφερόντων των μελών των ταμείων, εντός των επόμενων ημερών , θα προχωρήσει στην αποστολή γενικής εγκυκλίου προς όλα τα Ταμεία Συντάξεως που είναι υπό το καθεστώς της εξέτασης της αίτησης εγγραφής τους με την οποία θα ενημερώνει τις Διαχειριστικές Επιτροπές για την ευθύνη και υποχρέωση τους να συμμορφώνονται προς στις διατάξεις του Νόμου, με βάση το άρθρο 92, καθώς επίσης και τις σχετικές εξουσίες που παρέχει ο Νόμος στον ‘Εφορο ΙΕΣΠ.

Αξίζει αν αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που ο Έφορος αποφανθεί ότι ο Δήμος παράνομα πήρε τα χρήματα τότε πιθανό να μιλάμε και για ποινικά αδικήματα.

Πληροφορίες δε του Αδέσμευτου αναφέρουν ότι η Ανώτερη Λειτουργός του Δήμου Πάφου κατάγγειλε ήδη ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενέργειά τους αυτή στην αστυνομία.

Αφήστε μια απάντηση