Αφλατοξίνες στο καλαμπόκι που αγόρασε το κράτος απο Ρουμανία

Η κυβέρνηση προχώρησε πριν ένα μήνα περίπου στην αγορά 20.000 τόνων καλαμποκιού, προκειμένου να δημιουργηθελι στρατηγικό απόθεμα ενόψει των ελλέιψεων που θα παρατηρηθούν λόγω του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Το πλοίο που έφτασε στο λιμάνι της Λάρνακας τις προηγούμενες μέρες με το φορτίο, το οποίο διερευνάται τώρα κατά πόσο είναι ακατάλληλο σε μεγάλο βαθμό μετά τον εντοπισμό δειγμάτων με αφλατοξίνη Β1. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, στα τέσσερα αμπάρια του πλοίου φορτώθηκαν σιτηρά από Ρουμανία και Σερβία. Στα δείγματα καλαμποκιού ρουμανικής προέλευσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κατά τη φόρτωσή του. Αντίθετα, στο φορτίο ζωοτροφών από τη Σερβία κάποια δείγματα περιέχουν αφλατοξίνη πέραν του μέγιστου επιτρεπτού ορίου όπως αυτό καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία περί ζωοτροφών. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία την οποία παραθέτει η εφημερίδα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται προβληματικές ζωοτροφές εφόσον ξεπερνούν ορισμένα όρια. Συγκεκριμένα, το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καθοριστεί ένα φορτίο ως εντελώς ακατάλληλο, είναι η παρουσία αφλατοξίνων 20 μg/kg στις πρώτες ύλες ζωοτροφών. Αντίθετα, το όριο που τέθηκε στην Κύπρο είναι στα 5 μg/kg. Από τα 5 έως και τα 20 μg/kg τα σιτηρά αποφεύγεται να διατίθενται σε ζωοτροφές για γαλακτοφόρα ζώα, δηλαδή, βοοειδή και αιγοπρόβατα, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να περάσει η επιμόλυνση στο γάλα. Αντίθετα, διατίθενται σε χοιρίδια και κοτόπουλα χωρίς κίνδυνο. Σημειώνεται ότι σε όλα τα δείγματα που υποβλήθηκαν στο σερβικό καλαμπόκι κατά τη φόρτωσή του τα όρια αφλατοξίνης ήταν πέραν των 5 μέχρι και 9 μg/kg. Με βάση την δειγματοληψία που πραγματοποίησε χθες το Τμήμα Γεωργίας, με τα αποτελέσματα της αλευροποίησης των δειγμάτων να αναμένονται την Παρασκευή, αν διαπιστωθεί ότι τα όρια αφλατοξίνης είναι πέραν των 20, θα ζητηθεί από τον εισαγωγέα να τα παραλάβει με σκοπό την επανεξαγωγή τους, είτε την καταστροφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι μεταξύ 5 και 20 δεν θα δοθούν σε γαλακτοφόρα ζώα, ενώ στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους θα πωληθούν με σχετική σήμανση ότι είναι επιμολυσμένα με αφλατοξίνη.

Κατηγορία : Bottom.

Αφήστε μια απάντηση