Δεν αναμένεται να υπερχειλίσει φέτος η Ευρέτου

Χρειάζεται ακόμα ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα

Το φράγμα είναι το τρίτο μεγαλύτερο της Κύπρου χωρητικότητας 24 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.  Βρίσκεται περίπου στο 95% της πληρότητας του αλλά οι ποσότητες νερού που εισρέουν στο φράγμα συνεχώς μειώνονται.  Φέτος εκτός από την Ευρέτου δεν υπερχείλισαν το φράγμα Μαυροκόλυμπου και το φράγμα Αρμίνου.

Κατηγορία : Bottom.

Αφήστε μια απάντηση