Αναγκαία η Visa για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Βρετανία

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), λόγω του ότι έχει παρατηρηθεί ότι αριθμός Κυπρίων φοιτητών που μεταβαίνει για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση της απαιτούμενης Άδειας Θεώρησης Εισόδου (Visa), επισημαίνει εκ νέου τα ακόλουθα:

Οι Κύπριοι φοιτητές που δεν έχουν εξασφαλίσει από το Η.Β. καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) πρέπει να προβαίνουν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση άδειας  θεώρησης εισόδου (Visa), που μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλέον αναγκαία για σπουδές στο Η.Β. Για το θέμα έχει ήδη ενημερωθεί η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Πρόσθετα, οι φοιτητές καλούνται όπως λαμβάνουν την αναγκαία πληροφόρηση από  τα Ανώτερα Ιδρύματα Εκπαίδευσης, στα οποία προτίθενται να φοιτήσουν, ώστε  να  επιληφθούν όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν εισέλθουν στο Η.Β.

Αφήστε μια απάντηση