Ανικανότητα κουμπαριές και γραφειοκρατία

Του Κώστα Νάνου

Ολόκληρη η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και των διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων χαρακτηρίζεται από την γραφειοκρατία, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι κυρίαρχη και η ανικανότητα. Σε θέσεις κλειδιά διαπιστώνεται ότι βρίσκονται συνήθως άνθρωποι ανεπαρκείς, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί όχι λόγω προσόντων αλλά λόγω κομματικών, φιλικών και συγγενικών διασυνδέσεων με τους εκάστοτε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Οι ελάχιστοι ικανοί και αποτελεσματικοί λειτουργοί που υπηρετούν ακόμη σε διάφορες υπηρεσίες, απογοητεύονται και παραιτούνται από κάθε προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα ή να έρθουν σε σύγκρουση με τα κατεστημένα.
Μοιραία λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν με τους ρυθμούς και τις ικανότητες των προϊσταμένων και μακριά βέβαια από τις ανάγκες της κοινωνίας.
Τα παραδείγματα είναι πολλά και είναι πολύ λυπηρό να παρατηρεί κανείς το δράμα των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην Πάφο επικρατεί το απόλυτο χάος. Πέρα από το ακατάλληλο κτήριο στο οποίο στεγάζονται, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και ο εξοπλισμός τους απαρχαιωμένος. Η εξυπηρέτηση των πολιτών μετατρέπεται καθημερινά σε Οδύσσεια.
Τα ίδια σε ακόμη πιο τραγικό βαθμό ισχύουν και για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την διαφορά ότι στην περίπτωση τους οι συνέπειες είναι τραγικότατες και πολλές φορές μοιραίες για τους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούνται. Από την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα εξαρτάται η επιβίωση πολλών ανθρώπων και κυρίως παιδιών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Στην Πάφο έχουμε πολλά παραδείγματα της αδυναμίας αυτού του τμήματος να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Στην περίπτωση των Δημοσίων Έργων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εκτέλεσης των δημόσιων έργων. Για να φθάσει στο σημείο να εγκριθεί ένα έργο να σχεδιαστεί να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες να ετοιμαστούν τα έγγραφα για τις προσφορές να προκηρυχθούν να αξιολογηθούν και να κατακυρωθούν πρέπει να περάσουν από χίλια μύρια κύματα. Ακόμη όμως και όταν φθάσουν στο σημείο κατακύρωσης των προσφορών ακολουθεί η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και οι δικαστικές διαδικασίες. Η Πάφος έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα τα τελευταία 20 χρόνια. Πέραν από το ναυάγιο του αυτοκινητόδρομου είδε και το ναυάγιο της μαρίνας και πολλών άλλων έργων. Τελευταίο θύμα αυτών των διαδικασιών είναι ο δρόμος που κατέρρευσε πριν την κοινότητα της Γιόλου τον Δεκέμβριο του 2019. Δύο σχεδόν χρόνια μετά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν για να ξεκινήσει η αποκατάσταση του δρόμου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν οι προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών η οποία ακύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών μετά από προσφυγή ενδιαφερόμενης κοινοπραξίας.

Αφήστε μια απάντηση