Στα χέρια της AstroΒank η Byblos Bank

Στην απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο προχώρησε η AstroΒank Public Company Limited.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την AstroΒank Public Company Limited αναφορικά με την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο.

Η AstroBank Public Company Limited είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελούν τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και οι εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο και αφορούν την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Αφήστε μια απάντηση