Παρέμβαση Κωστάκη για Χαρουπόμυλους

Θέσπιση Πλαισίου Δράσης για μετεξέλιξη του συμπλέγματος «Χαρουπόμυλοι» σε χώρο δραστηριοποίησης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών ειδικά όταν έχουν ιστορική αξία και η μετεξέλιξη τους σε χώρους που θα ωθούν τους δημότες να αποκτήσουν μια βιωματική σχέση με την Πάφο είναι στοιχείο που πράγματι συμβάλλει στην αναβάθμιση της πόλης μας γιατί είναι λυπηρό παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης να παραμένουν σε κατάσταση στασιμότητας.
Παράδειγμα οι Χαρουπόμυλοι, ένα κτίριο με τεράστια δυναμική το οποίο οι αρχές της πόλης οφείλουμε να κινητοποιήσουμε την επωφελή επαναδραστηριοποίηση του. Η παρέμβαση μου αφορά ακριβώς το σχεδιασμό της ανάπτυξης του για να αποφύγουμε τον αυτοσχεδιασμό που συνηθίσαμε να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για υποδομές που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν από την Κυπριακή Δημοκρατία που προγραμματίζεται να παραχωρηθούν σε επενδυτές έναντι τέλους χρήσης.
Η ωφελιμότητα όμως κάθε ανάπτυξης κρίνεται από τον τρόπο που προάγει τα έννομα συμφέροντα των δημοτών, σεβόμενη τις ανάγκες τους. Θεωρώ δεδομένο ότι το πρώτο βήμα προς την αξιοποίηση του είναι να διαπιστωθεί το όραμα για την περιοχή και κατά δεύτερον να καθοριστεί ο σχεδιασμός της περάτωσης του. Σε αυτή την προσπάθεια ηγετικό ρόλο πρέπει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο συλλογικά, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και πρωτίστως στα πλαίσια μιας δημόσιας διαβούλευσης για να ικανοποιείται το αίσθημα της διαφάνειας που επιζητούν οι δημότες:

• Οργανώνοντας ημερίδες συζήτησης στις οποίες να προσκαλεστούν όσο το δυνατό περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για να εξεταστούν διαφορετικές προτάσεις, ιδέες και οράματα με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς, και κοστολογικούς περιορισμούς.

• Προκηρύσσοντας Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων αφού πρώτα ληφθεί απόφαση για την χρήση του και προκηρύσσοντας Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων τις οποίες Κύπριοι αρχιτέκτονες που έχουν εντρυφήσει στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική θα κληθούν να αναδείξουν.

• Διαφημίζοντας και προσελκύοντας επενδυτές/ενδιαφερόμενους θέτοντας κίνητρα, παραδείγματος χάριν ονομαστικό τέλος χρήσης, συνεισφορά στα κόστη ανοικοδόμησης, φορολογικές ελαφρύνσεις, υποτροφίες.

• Θέτοντας στη διάθεση των ενδιαφερομένων την τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει από τους υπαλλήλους του Δήμου Πάφου.

Οι απευθείας αναθέσεις, ο άμετρος σχεδιασμός, το όραμα του ενός και όχι των πολλών δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την διαμόρφωση της κουλτούρας που όλοι επιθυμούμε να δούμε στην πόλη μας, όπως της αξίζει. Η πολιτική της ανάπτυξης έργων στα πλαίσια αντισταθμιστικών έργων και μόνο, ούτε την επιχειρηματικότητα ως νοοτροπία προωθούν, ούτε την επινοητικότητα, ούτε την καινοτομία. Η προχειρότητα της εργομανίας, χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό, χωρίς όραμα, χωρίς να ακουστούν οι ανάγκες των δημοτών, μακροπρόθεσμα αναδεικνύει τις ίδιες κακές συνέπειες με την απραξία.
Η δική μου εισήγηση είναι ότι οι Χαρουπόμυλοι μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν ως πόλος έλξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολών ποικίλων κατευθύνσεων, ακαδημιών, παρόχων συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη διοργάνωση σεμιναρίων, καλοκαιρινών μαθημάτων ή άλλων short courses. Ένα εργοστάσιο γνώσης, σκέψης, δράσης, επιστήμης, πολιτισμού, καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας που θα αποσκοπεί στον μετασχηματισμό ιδεών και γνώσεων σε επιχειρηματική δράση με διεθνές εκτόπισμα προσφέροντας στο δημότη αυτά που δικαιούται. Η στέγαση ενός Πανεπιστημίου στους Χαρουπόμυλους θα αναδείξει το οικοδομικό σύνολο που συνδέει το κέντρο της Πάφου με την Κάτω Πάφο. Επιπρόσθετα η ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει τους Χαρουπόμυλους προσφέρει υποδομές που μπορεί να αξιοποιηθούν είτε για τη δημιουργία φοιτητικού campus είτε για τις άλλες ανάγκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης με αυτή τη μορφή και άλλα επωφελή χαρακτηριστικά όπως είναι η κυκλοφοριακή ροή της περιοχής.
Η συζήτηση για την αξιοποίηση των Χαρουπόμυλων αφορά ολόκληρη την πόλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο ως οι εκπρόσωποι των δημοτών έχουν την υποχρέωση να ακούσουν τους δημότες που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των αναπτύξεων σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε δρόμο, για να ικανοποιείται το αίσθημα της διαφάνειας και να δημιουργούνται αναπτύξεις κερδοφόρες για το δημοτικό ταμείο αλλά και ελκυστικές για το δημότη. Αν η παραπάνω εισήγηση γίνει αποδεκτή η δημόσια διαβούλευση θα είναι επωφελής και θα κινητοποιήσει άμεσα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ήδη δραστηριοποιούνται στην Πάφο μας αλλά και που εκπροσωπούνται στην πόλη μας μέσω συμβούλων για σπουδές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή η μετεξέλιξη των Χαρουπόμυλων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και δεδομένης της θετικής αποδοχής της εισήγησης μου, προτείνω την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης προς την πιο πάνω κατεύθυνση.
Είμαι στη διάθεση όλων για οτιδήποτε μπορώ να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια.

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου
Βουλευτής ΔΗ.ΣΥ Πάφου

Αφήστε μια απάντηση