Νέος Πρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας ο Χ. Χριστοφίδης

Ο Χριστάκης Χριστοφίδης θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), στη θέση της Ρέας Γεωργίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεδρία στις 14/5/2021, αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 6 των περί Ελεγκτών Νόμων του 2017 έως 2019, αποφάσισε να διορίσει, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, τα πιο κάτω πρόσωπα, τα βιογραφικά σημειώματα των οποίων κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ, από τις 14.5.2021 μέχρι τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 19.6.2023, αφού ικανοποιήθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των πιο πάνω Νόμων:

i) κ. Χριστάκη Χριστοφίδη, Πρόεδρο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, σε αντικατάσταση της κας Ρέας Γεωργίου.

ii) κ. Στέλιο Κουντούρη, Βοηθό Γενικό Λογιστή, Μέλος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, σε αντικατάσταση του κ. Φειδία Πηλείδη.

iii) κ. Νώντα Μεταξά, Μέλος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, σε αντικατάσταση της κας Δήμητρας Καλογήρου.

β) Αποφάσισε να προβεί σε διόρθωση της αναφοράς στην επαγγελματική ιδιότητα του κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη, Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος διορίστηκε ως μέλος της ΑΔΕΕλΕπ, με την Απόφαση με αρ. 82.864 και ημερ. 20.6.2017 ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ και κατά τον εν λόγω διορισμό του κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Λογιστή.

Αφήστε μια απάντηση