Στο 3,6% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2021

Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά 3,6% το 2021, κατά 3,8% το 2022, κατά 3,2% το 2023 και κατά 2,8% το 2024, αναμένεται σύμφωνα με το βασικό σενάριο που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021 – 2024, το οποίο δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,7% του ΑΕΠ το 2021 και να βελτιωθεί από το 2022 και μετά φθάνοντας σε πλεόνασμα περίπου 1,6% του ΑΕΠ στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, επιτρέποντας έτσι στο ποσοστό του δημόσιου χρέους έναντι του ΑΕΠ να συνεχίσει την καθοδική του πορεία κατά τα έτη 2022 – 2024.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, στα €24,6 δισεκατομμύρια ή στο 111,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, στο 103,9% του ΑΕΠ το 2022, στο 99,5% το 2023 και στο 92,9% το 2024.

Αναφέρεται ότι αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία στην διάρκεια των ετών 2021 – 2024 υποχωρώντας στο 7,2% το 2021, στο 6,7% το 2022, στο 6,0% το 2023 και στο 5,5% το 2024.

Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, η ανάπτυξη το 2021 εξακολουθεί να υποστηρίζεται από κρατικές δαπάνες και θα ενισχυθεί από την επιστροφή στην κανονικότητα των ιδιωτικών δαπανών και επενδύσεων, την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών και της εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή μαρινών, ενός θερέτρου καζίνο και την ανάπτυξη υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφέρεται ότι η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2021 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τις προβλέψεις το περασμένο φθινόπωρο λόγω βραδύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης του τομέα του τουρισμού.

Σημειώνει πως οι αφίξεις των τουριστών για το 2021 αναμένεται να διπλασιαστούν σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, αλλά θα παραμείνουν σημαντικά χαμηλότερες από τις επιδόσεις του 2019.

Όσον αφορά τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις προοπτικές ανάπτυξης, αυτός είναι η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με την πανδημία, καθιστώντας δύσκολη, όπως σημειώνεται,  την πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων στους παραγωγικούς παράγοντες της οικονομίας κατά την επόμενη διετία που θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το είδος της ανάκαμψης.

Αναφέρει ότι καθώς καταρτιζόταν το Πρόγραμμα Σταθερότητας, τα ημερήσια ποσοστά μόλυνσης εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλά και η χωρητικότητα των νοσοκομείων δοκιμάζεται συνεχώς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση