Επιτέλους υπόγραψαν συμβόλαια

Για την κατασκευή μέτρων σταθεροποίησης του παλαιού δρόμου Πάφου – Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού

Υπογράφτηκε την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Συμβόλαιο για την κατασκευή μέτρων σταθεροποίησης τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου – Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού, Φάση Α, σε μήκος 200μ. Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και, εκ μέρους της Εταιρείας «Lambrou & Poutziouris Construction Ltd», o Τεχνικός Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Πουτζιουρής.
Το Έργο αφορά την κατασκευή δύο συμπλεγμάτων πασσαλότοιχων και άλλων αναγκαίων μέτρων για την σταθεροποίηση τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου – Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού. (Γενικά, το Έργο περιλαμβάνει τις πιο κάτω εργασίες:
• Κατασκευή πασσάλων.
• Κατασκευή κεφαλόδεσμων.
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά του δρόμου.
• Εργασίες οδοποιίας (τοποθέτηση ασφαλτικών στρώσεων, θεμελίου, υποθεμελίου)
• Εργασίες για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων.
• Εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους.)
Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει στα μέσα του Μαΐου 2021, με διάρκεια εκτέλεσης 5 μήνες και κόστος €740.000,00.

Αφήστε μια απάντηση