Κέρδισε την προσφυγή ο Λιασίδης

Παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τον θέσει σε διαθεσιμότητα αποφάσισε το διοικητικό Δικαστήριο…

Στην απόφαση του στις 24 Μαρτίου 2021, για την υπόθεση 1193/2015, το Διοικητικό Δικαστήριο – Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αποδεκτή την προσφυγή του Κώστα Λιασίδη κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάφου ημερομηνίας 02 Ιουλίου 2015. Απόφαση με την οποία ο εργαζόμενος στο Δήμο Πάφου τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Ο λόγος που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει την απόφαση αυτή ήταν η γνωστή υπόθεση καταβολής αύξησης στο μισθό υπαλλήλου του Δήμου Πάφου, κατόπιν οδηγιών του τότε δημάρχου.

Το Δικαστήριο μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο σε «διαδικαστικά» θέματα αλλά καταπιάστηκε με την ουσία της προσφυγής του κυρίου Λιασίδη.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ισχυρισμοί του κυρίου Λιασίδη ότι η απόφαση έπασχε λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας, ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παραβιάστηκαν τα άρθρα 12.5, 28 και 30.2 του Συντάγματος και φυσικές αρχές φυσικής δικαιοσύνης καθότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς αμεροληψία και αντικειμενικότητα έγιναν αποδεκτά.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης αποτέλεσε παραδεκτό γεγονός ότι κατά την ημέρα της έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου απουσίαζαν 9 από τα 21 μέλη του χωρίς να καταγράφεται ο λόγος απουσίας τους. Η Δικαστής κυρία Ζερβού έκρινε βάσιμο τον εγειρόμενο λόγο ακύρωσης περί πάσχουσας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου στην επίδικη συνέδρια.

Παραδεκτό γεγονός και το ότι δεν δόθηκε το δικαίωμα στον κύριο Λιασίδη να μιλήσει στην εν λόγω συνέδρια. Η Δικαστής κατέγραψε στην απόφαση της επί λέξη «Η διαθεσιμότητα είναι διοικητικό μέτρο δυσμενούς φύσης και συνεπώς υπάρχει το δικαίωμα ακρόασης του διοικούμενου»…

Καταλήγοντας η Δικαστής καταγράφει στην απόφαση της:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επιστολή ημερομηνίας 07.07.2015 προς τον έρευνα τα λειτουργό τα πλείστα εκ των αποδιδόμενων στον αιτητή πειθαρχικών παραπτωμάτων αφορούν ισχυριζόμενος ενέργειες και συμπεριφορές αυτού αλλά και γραπτές καταγγελίες στην Αστυνομία κατά του Δημάρχου Πάφου για τα σοβαρότατα αδικήματα της υπέρβασης και κατάχρησης εξουσίας, καταλήγω ότι ο λόγος ακύρωσης περί παραβίασης των αρχών φυσικής δικαιοσύνης ευσταθεί.
Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίας από τον ίδιο τον Δήμαρχο, με μοναδικό ζήτημα τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον αιτητή στη βάση των ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος ήταν ο εισηγητής του θέματος, καταλήγω ότι καθιστά τρωτή την προσβαλλόμενη απόφαση να τεθεί ο αίτησης σε διαθεσιμότητα καθότι η συμμετοχή του Δημάρχου στη λήψη της δεν παρείχε υπό τις περιστάσεις, τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης.»

Αφήστε μια απάντηση