Διαπραγμάτευση για έκπτωση

Προβληματισμός για την Λεωφόρος Ελλάδος

Αν και η προσφορά που κατατέθηκε για την ανάπλαση του έργου της Λεωφόρου Ελλάδος και τμημάτων των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Νεόφυτου Νικολαΐδη και Γ. Γρίβα-Διγενή, είναι υψηλότερη κατά 17%, από την εκτιμώμενη δαπάνη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μην ακυρώσει προς τος παρόν τον διαγωνισμό και να διαπραγματευτεί με την κοινοπραξία που κατέθεσε την μοναδική προσφορά.
Αν από την διαπραγμάτευση το κόστος του έργου μειωθεί σε επίπεδα που να θεωρηθούν ικανοποιητικά, τότε το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου Πάφου θα την κάνει δεκτή και θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβολαίων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επαναπροκηρυχθεί.
Παράγοντες του Δήμου Πάφου εκφράζουν αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και ευελπιστούν ότι δεν θα χρειαστεί να επαναπροκηρυχθούν οι προσφορές και να χαθεί ακόμη περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση του έργου.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 30 Δεκεμβρίου και στόχος του Δήμου Πάφου ήταν να ξεκινήσει το έργο το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το έργο είχε προεκτιμηθεί στο ποσόν των 7.900.000 πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 16 μήνες. Το έργο θεωρείται καίριας σημασίας για την λειτουργία της πόλης και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εμπορικότητας στην περιοχή, καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της. Στο πλαίσιο της εκτέλεσής του προβλέπεται, μεταξύ άλλων η δημιουργία επί της λεωφόρου πέρα των 250 χώρων στάθμευσης, η κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων, η υπογειοποίηση καλωδίων όλων των υπηρεσιών, δενδροφυτεύσεις κατά μήκος του δρόμου, κατασκευή ποδηλατόδρομου κ.ά.
Οι κατασκευαστικές εργασίες θα εκτελεστούν σε ολόκληρο το πλάτος της Λεωφόρου Ελλάδος και τμήματος της Λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ενώ στους όρους του Διαγωνισμού περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Ο εργολάβος θα έχει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίζει την πρόσβαση προς τις κατοικίες και τα επαγγελματικά υποστατικά.
Σε περίπτωση που ο Δήμος υποχρεωθεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξει τις προσφορές, το σίγουρο είναι ότι θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα καθυστερήσει το έργο, με το πιο πιθανό να μεταφερθεί η έναρξη των έργων για τον επόμενο χρόνο.

Αφήστε μια απάντηση