Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών

Γράφει η
Δρ. Δέσποινα Κοχλιού, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας – Συντονίστρια ΚΕΜ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Email: cochliou.d@unic.ac.cy

Η μετανάστευση αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τις Μεσογειακές, οι οποίες αποτελούν τα σύνορα της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Τα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων σε διαφορετικές χώρες των δύο αυτών ηπείρων, έχουν αυξήσει ακόμα περισσότερο τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ο πόλεμος στη Συρία εξαιτίας του οποίου 5 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον έχουν ζητήσει καταφύγιο και προστασία σε διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Παράλληλα, οικονομικοί μετανάστες επιλέγουν να μετεγκατεσταθούν σε άλλες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν τις προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές τους συνθήκες.
Πιο συγκεκριμένα, όμως, σε χώρες που ταλανίζονται από πολέμους και συγκρούσεις οι άνθρωποι βιώνουν δυσμενείς και ιδιαίτερα θλιβερές και οδυνηρές συνθήκες. Γίνονται μάρτυρες δολοφονίας μελών της οικογένειας τους ή υπόκεινται βία οι ίδιοι και μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους με ή χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Πιθανόν μπορεί να καταλήξουν σε μια άγνωστη χώρα της οποίας η γλώσσα και η κουλτούρα τους είναι τελείως άγνωστες. Επιπλέον, συχνά είναι θύματα ρατσιστικών διώξεων ή υπόκεινται σε διακρίσεις ή αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Αυτά συνήθως αποτελούν χαρακτηριστικά βιώματα της πλειοψηφίας του πληθυσμού στην ομάδα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα υποδοχής δικαιούχων διεθνούς προστασίας καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές και με την συγχρηματοδότηση των Ταμείων Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης έχει υλοποιήσει σειρά έργων την τελευταία δεκαετία που αποσκοπούν στην αποδοτική/αποτελεσματική ένταξη των αιτούντων άσυλο αλλά και των υπηκόων τρίτων χωρών που διαβιούν στην επικράτεια της. Ένα από αυτά τα έργα αποτελεί και το Έργο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM) – Migrant Info-Centre (MIC)» (CY/2020/AMIF/S02.N02.1.3/4-Ένταξη/Νόμιμη Μετανάστευση) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, και το CARDET για τη χρονική περίοδο 15/12/2020 μέχρι 14/06/2022.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες αναφέρονται στο σχεδιασμό και λειτουργία ενός καινοτόμου προγράμματος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ομαλότερη ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες. Στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εξυπηρετούμενων, την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης/διερμηνείας, βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, ενώ για τα πλέον ευάλωτα άτομα παρέχεται συστηματική ψυχοκοινωνική στήριξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται υπό το πρίσμα διαφορετικών προσεγγίσεων όπως: κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη (ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις), άμεση και έμμεση συνηγορία, κινητοποίηση και ενδυνάμωση αξιοποιώντας κατάλληλα μοντέλα αξιολόγησης αναγκών και παρέμβασης. Στα πλαίσια του Έργου έχει αναπτυχθεί σχετικό Εγχειρίδιο Επιστημονικής Μεθοδολογίας χειρισμού των περιστατικών και αποτελεσματικής συνηγορίας και διαμεσολάβησης, στο οποίο αναφέρονται συστηματικές ενέργειες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που το επιστημονικό προσωπικό καλείται να ακολουθήσει από τη φάση της προσέγγισης μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων του εξυπηρετούμενου. Θεμελιώδης αρχή του οργανισμού και κατ’ επέκταση των λειτουργών του, αποτελεί η αποδοχή ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αλλά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών για την ικανοποίηση των προσωπικών και κοινωνικών τους αναγκών.
Τα αποτελέσματα μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας των Κέντρων είναι πολύ θετικά. Άνω των 6000 ατόμων έχουν προσέλθει στα Κέντρα είτε για ενημέρωση τους είτε για εξυπηρέτηση σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως η εξεύρεση στέγασης και εργασίας. Τους δύο πρώτους μήνες του 2021, το ποσοστό εξυπηρέτησης έχει φτάσει ήδη τα 1000 άτομα, που αποδεικνύει ότι τα Κέντρα έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα και αποδοτικότητά τους και παρέχουν ανάλογο επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς την ομάδα στόχου, ώστε να προσέρχονται με σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους που εστιάζονται κυρίως στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών λειτουργούν 6 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής. Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων είναι από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή και τις Κυριακές από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 17.00.
Παγκύπριο τηλέφωνo επικοινωνίας: 22080350, Ιστοσελίδα: www.mihub.eu, E-mail: info@mihub.eu

Ενημέρωση Οργανισμών για το Έργο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών ΚΕΜ)»

Το Έργο με τίτλο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ) – CY/2020/AMIF/S02.N02.1.3/4» που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον οργανισμό CARDET και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Έργο υλοποιείται από 15/12/2020 μέχρι 14/06/2022.
Σκοπός του Έργου είναι η παρoχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση μεταναστών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στην κοινωνία της Κύπρου. Τα ΚΕΜ λειτουργούν στη Λευκωσία, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στην Πάφο και προσφέρονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες όπως πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, άμεση και έμμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα μετάφραση/διερμηνεία (υποστηρίζονται τουλάχιστον 8 γλώσσες), βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη κ.α.
Οι κύριοι πυλώνες παροχής υπηρεσιών θα αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
– εργασία
– εκπαίδευση
– υγεία
– κοινωνική φροντίδα
– άρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
Τα Κέντρα λειτουργούν 6 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής. Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων είναι από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 6:00 μμ. Δευτέρα – Παρασκευή και τις Κυριακές τα Κέντρα από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 17.00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24080350, 96101026, 96101025, 96101024
Ιστοσελίδα: www.mihub.eu , E-mail: info@mihub.eu

Αφήστε μια απάντηση