Παιδιατρική Εταιρεία: Ανησυχία για λειτουργία μονάδων ασφαλτικού σκυροδέματος

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου με ανακοίνωση της, εκφράζει την ανησυχία της για τον κίνδυνο από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, λόγω της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος πλησίον κατοικημένων περιοχών.
«Έχουμε λάβει σωρεία πληροφοριών από συμπολίτες μας για το ενδεχόμενο μετακίνησης των εργοστασίων αυτών στα όρια άλλων κατοικημένων περιοχών. Δηλώνουμε απερίφραστα την ισχυρή μας θέση ότι η λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, η οποία δυνατόν να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία συνανθρώπων μας, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να ελέγχεται με επαρκή επιμέλεια ώστε ο κύριος γνώμονας που να τη διέπει να είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος», σημειώνεται.
Η Παιδιατρική Εταιρεία αναφέρει ότι η προσοχή και η ευαισθητοποίηση μας οφείλει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε ό,τι αφορά τα παιδιά, των οποίων ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος στη σωρευτική δράση επιβλαβών ουσιών, προσθέτοντας ότι οι όποιοι προστατευτικοί μηχανισμοί αποτροπής βλαπτικών επιδράσεων, τόσο άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων, θα πρέπει αυτονόητα να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα για περιοχές όπου διαβιούν παιδιά.
Καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως επιδείξουν την δέουσα προσοχή και αφουγκραστούν τις ανησυχίες των κατοίκων κι ότι η εν λόγω μετακίνηση των μονάδων αυτών δεν θα πρέπει να αποτελέσει αιτία μετάθεσης και διαιώνισης του προβλήματος.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση