Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000

ΕΥΡΩ/EURO (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 146,286.39

ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)

FTSE/CySE 20 34.800 2.110 145,939.130

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 38.090 3.280 134,124.480

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 825.750 -0.440 792.400

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 58.620 2.110 146,286.390

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 735.660 2.090 4,463.230

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 830.670 -0.120 12,161.910

FTSE Med (25/2/2021) 4,510.110 -0.470

FTSE/XA – XAK Τραπεζικός Δείκτης 368.400 3.950

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση