Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης ύψους €799,2 εκ. στο 11μηνο

Τα μέτρα στήριξης, ύψους €530,3 εκατομμυρίων, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση αλλά και η μείωση των κρατικών εσόδων κατά €580,1 εκ., οδήγησαν σε έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ύψους €799,2 εκ. (3,8% στο ΑΕΠ) την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €566,3 εκ. (2,5% στο ΑΕΠ) για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αυξήθηκαν κατά €785,3 εκ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €8.270,5 εκ. σε σύγκριση με €7.485,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €530,3 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €359,2 εκ. (+37,3%) και ανήλθε στα €1.322,0 εκ. σε σύγκριση με €962,8 εκ. το 2019, ενώ οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €116,3 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €2.576,9 εκ. σε σύγκριση με €2.460,6 εκ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €109,5 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €2.415,7 εκ. σε σύγκριση με €2.306,2 εκ. το 2019.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €498,6 εκ. και ανήλθαν στα €538,4 εκ. σε σύγκριση με €39,8 εκ. το 2019.

Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εξάλλου, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €56,0 εκ. (+12,2%) και ανήλθαν στα €514,0 εκ. σε σύγκριση με €458,0 εκ. το 2019.

Επίσης, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €306,4 εκ. (-39,2%) και περιορίστηκε στα €475,2 εκ. σε σύγκριση με €781,6 εκ. το 2019.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €348,0 εκ. (-78,1%) και περιορίστηκαν στα €97,4 εκ. σε σύγκριση με €445,4 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €41,6 εκ. (+12,4%) και ανήλθαν στα €377,8 εκ. σε σύγκριση με €336,2 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €47,9 εκ. (-10,1%) και περιορίστηκαν στα €428,3 εκ. σε σύγκριση με €476,2 εκ. το 2019.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

ΕΣΟΔΑ
Εξάλλου, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 μειώθηκαν κατά €580,1 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €7.471,4 εκ. σε σύγκριση με €8.051,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €258,2 εκ. (-8,4%) και περιορίστηκαν στα €2.824,7 εκ. σε σύγκριση με €3.082,9 εκ. το 2019.

Από αυτούς, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €84,8 εκ. (-4,3%) και περιορίστηκαν στα €1.880,1 εκ. σε σύγκριση με €1.964,9 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €244,3 εκ. (-14,1%) και περιορίστηκαν στα €1.491,2 εκ. σε σύγκριση με €1.735,5 εκ. το 2019.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €73,8 εκ. (-40,6%) και περιορίστηκαν στα €107,9 εκ. σε σύγκριση με €181,7 εκ. το 2019, ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €35,5 εκ. (-5,2%) και περιορίστηκαν στα €640,9 εκ. σε σύγκριση με €676,4 εκ. το 2019.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €24,4 εκ. (-12,3%) και περιορίστηκαν στα €173,5 εκ. σε σύγκριση με €197,9 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €33,7 εκ. (+1,6%) και ανήλθαν στα €2.143,8 εκ. σε σύγκριση με €2.110,1 εκ. το 2019. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €22,4 εκ. (+33,4%) και ανήλθαν στα €89,4 εκ. σε σύγκριση με €67,0 εκ. το 2019.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση