Παράταση πληρωμής τελών στον Δ. Πάφου

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021 η πληρωμή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων του Δήμου Πάφου για τα οικιακά υποστατικά

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των επηρεαζομένων πολιτών και καλύτερης εξυπηρέτησής τους, αποφασίστηκε όπως η προθεσμία πληρωμής του τέλους αποκομιδής σκυβάλων των οικιακών υποστατικών, παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο Διαδίκτυο www.pafos.org.cy . Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικών ή στα ταμεία των Τραπεζών δεν είναι δυνατή.

Eπισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας, στα πληρωτέα ποσά θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10%.

Ο Δήμος Πάφου προτρέπει τους επηρεαζόμενους όπως φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης. Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οικονομικών του Δήμου στο τηλέφωνο 26950572.

Αφήστε μια απάντηση