Το Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο Κέντρο Αριστείας «AISee» για Εφαρμογές στη Μηχανική

Tο Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ) συμμετέχει στο πρόσφατα χρηματοδοτούμενο Κέντρο Αριστείας (CoE) για Εφαρμογές στη Μηχανική με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσομοιώσεις με υπολογιστική ισχύ 1018 υπολογισμών κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο (κλίμακα exa) με το ακρωνύμιο «AISee».

Tο «AlSee» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία. Το εν λόγω Κέντρο Αριστείας αναμένεται να προωθήσει τη χρήση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing – HPC) για τους επερχόμενους υπολογιστές κλίμακας exa (exascale computing) σε εφαρμογές μηχανικής.

Το Ινστιτούτο Κύπρου αποτελεί μέρος μιας κοινοπραξίας που απαρτίζεται από τα υπερυπολογιστικά κέντρα του Juelich  (Γερμανία) και της Βαρκελώνης (Ισπανία), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), καθώς και κορυφαίους βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους από την Ισλανδία, τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο και τη Λετονία.

Το «AISee» θα αποτελέσει μοχλό αριστείας σε νέες μεθοδολογίες που αλληλοσυνδέουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τις εφαρμογές τους σε πολύπλοκα προβλήματα ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας. Το Κέντρο Αριστείας «AΙSee» θα έχει γνώμονα τον χρήστη και η έρευνα που θα επιτελεί θα βασίζεται στην από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί υπολογιστές θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις εφαρμογές των χρηστών τους, τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στη βιομηχανική κοινότητα. Το Κέντρο Αριστείας θα συγκεντρώσει πόρους, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό από όλη την Ευρώπη και θα επικεντρωθεί σε έρευνα αιχμής που προωθεί τη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια με εθνικά/περιφερειακά προγράμματα.

Το Κέντρο Αριστείας «AISee» θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων προβλημάτων στην επιστήμη και τη μηχανική, από την αεροναυπηγική και το σχεδιασμό τουρμπινών μέχρι την τηλεπισκόπηση, διεργασίες παρασκευής και τη μηχανική ήχου. Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΙΚυ θα εφαρμόσει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης στην υπολογιστική ρευστοδυναμική, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για φυσικά συστήματα.

Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών διαβροχής σε επιφάνειες που μας επιτρέπει τη ρύθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειών, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στη συλλογή νερού, σε τεχνολογίες εκτύπωσης, στην άντληση πετρελαίου κ.α. Επιπλέον, το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΙΚυ, μέσω της συνεργασίας του με την κοινοπραξία εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου Delphi, θα εργαστεί πάνω σε μεθοδολογίες σεισμικής απεικόνισης, οι οποίες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε προσομοιώσεις και σε τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων για να ενισχύσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κάτω από την επιφάνεια της γης.

Η προώθηση της υιοθέτησης υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και προσεγγίσεων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του κέντρου αριστείας. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου Κύπρου στην κοινοπραξία του «AISee» αναμένεται να συμβάλει επιπρόσθετα στις συνεχείς προσπάθειές του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την παροχή πρόσβασης στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή σε υποδομές και σε εξειδικευμένη γνώση μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει και το κοινό όραμα του κέντρου αριστείας με τον πρόσφατα αναγνωρισμένο ρόλο του CaSToRC ως το εθνικό κέντρο υπερυπολογιστών στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου EUROCC καθώς και με το έργο SimEA ERA Chair που απονεμήθηκε στο CaSToRC για την προώθηση πρωτοποριακής έρευνας στον τομέα της υπολογιστικής μηχανικής. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Κυπριακή κυβέρνηση, το CaSToRC θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις δράσεις του για την προσέγγιση επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών φορέων για τη δημιουργία νέων συνεργασιών με στόχο την προώθηση τέτοιων τεχνολογιών στους κύκλους εργασίας τους.

Αφήστε μια απάντηση