Ρόδον: Τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η ανακαίνιση

Όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της στο ΧΑΚ η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λίμιτεδ, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, στις 29 Ιουνίου 2020 υπέγραψε σύμβαση για χορηγία με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Στην ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η εταιρεία επισημαίνει ότι οι προοπτικές τόσο για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 όσο και σε σχέση με ολόκληρη τη χρονιά οι προοπτικές θα είναι μειωμένες συγκριτικά με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους, καθώς τα αποτελέσματα επηρεάζονται αρνητικά από την πανδημία Covid-19, η οποία επηρεάζει την παγκόσμια τουριστική κίνηση και κατ’ επέκταση την Κύπρο.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας, αλλά και ολόκληρου του 2020 επηρεάζονται αρνητικά λόγω του γεγονότος ότι το ξενοδοχείο παρέμεινε κλειστό για 31 μέρες για σκοπούς ανακαίνισης και αναβάθμισης.

Στη βάση αξιολόγησης που θα γίνει από το Υφυπουργείο Τουρισμού με την ολοκλήρωση των έργων τέλος Σεπτεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό μέχρι €642.000, από το οποίο €500.000 θα καταβληθούν στην τράπεζα βάσει συμφωνίας για μείωση του συνολικού δανεισμού της εταιρείας.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2020 που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €180.867.

Αφήστε μια απάντηση