14α Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας

Φέτος, τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ συμπληρώνουν 14 χρόνια συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης των κυπριακών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών που καινοτομούν. Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας υποστηρίζει και επικροτεί την εφαρμογή νέων ιδεών και πρακτικών σε διάφορες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και πιο συγκεκριμένα στον Πρωτογενή Τομέα, στον Τομέα Μεταποίησης, στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τον περασμένο χρόνο, τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας 2019, μεταξύ δεκάδων υποψηφίων, ξεχώρισαν και βράβευσαν τους εξής:

  • Πρωτογενής τομέας: CM Dragon Land Ltd, για την κατασκευή πρότυπης δικτυοκηπιακής μονάδας καλλιέργειας dragon fruit, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου.
  • Τομέας Μεταποίησης: NIPD Genetics Public Company Limited, για τη δημιουργία του καινοτόμου τεστ VERAgene. Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως ολοκληρωμένο, μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ, που μπορεί ταυτόχρονα να ανιχνεύει σύνδρομα ανευπλοειδιών, μικροελλειμμάτων και 50 γενετικές ασθένειες.
  • Τομέας Υπηρεσιών: Cloudlayer8 Ltd (CL8), για το υπερσύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας Data Center που δημιούργησε, έχοντας ως στόχο να καλύψει το κενό που υπήρχε σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των κυπριακών και διεθνών επιχειρήσεων στον τομέα της ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων.
  • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη δημιουργία του καινοτόμου λογισμικού «SwiftTag». Το «SwiftTag» αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, γνωστά ως drones, για εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο θεσμός φέτος εμπλουτίζεται με το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας, το οποίο απονέμεται για πρώτη φορά έπειτα από τη διαπίστωση των αναγκών της κοινωνίας και των τάσεων της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Το βραβείο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και διαθέσει με επιτυχία καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας της ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην Κύπρο για τις πιο καινοτόμες και επιτυχώς εφαρμοσμένες πρακτικές και ενέργειες σε κυπριακές επιχειρήσεις,  οργανισμούς και υπηρεσίες, στηρίζεται από και από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Τελευταία ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων η 11η Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org.cy, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Γωνία Λεωφ. Ακροπόλεως & Οδός Γλαύκου 2, 2000 Στρόβολος (τηλ. 22665102) ή στο γραφείο ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου, Οδός Αλεξάνδρειας 13, 3013 Λεμεσός (τηλ. 25313305).

Οργανωτής: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Υποστηρικτές: Κυπριακή Δημοκρατία, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Αφήστε μια απάντηση