Οδηγό για μέτρα προφύλαξης προς τους υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, εξέδωσε το Υπ. Υγείας

Οδηγό για μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει  πως για σκοπούς αυτών των οδηγιών, ως εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα θεωρούνται όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με χώρους που επισκέπτεται το κοινό, καθώς και οι προμηθευτές.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να  θεωρηθούν ως τα ελάχιστα, που θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής. Οι υπεύθυνοι των καταλυμάτων συμβουλεύονται, όπως επιπλέον των εν λόγω  μέτρων, να διαμορφώσουν και επιπρόσθετα σύμφωνα με τη διαμόρφωση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους τους.

Στα εν λόγω σχέδια να περιληφθεί και η διαχείριση τυχόν ύποπτου περιστατικού κρούσματος μόλυνσης με COVID-19, είτε αυτό αφορά εργαζόμενο, είτε αυτό αφορά πελάτη.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο  «Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας», το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf

Στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας υποχρέωσης των ξενοδόχων για Γραπτή Εκτίμηση του Κινδύνου και ύπαρξης  συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, πρέπει να περιληφθεί και το θέμα του κορωνοϊού Covid-19.

Σημαντικό είναι, επίσης, να καθοριστούν από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου/ τουριστικού καταλύματος ρόλοι και αρμοδιότητες στο προσωπικό ώστε να διακινούνται οι πληροφορίες αποτελεσματικά (π.χ. εάν κάποιος από το προσωπικό αρρωστήσει η διεύθυνση πρέπει να ενημερωθεί άμεσα) και επίσης να γνωρίζει το προσωπικό τις ενέργειες που πρέπει να προβεί σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού.

Τύποι τουριστικών καταλυμάτων που δεν θα πρέπει να λειτουργούν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας δεν θα πρέπει να λειτουργούν τουριστικά καταλύματα, όπου πελάτες διαφόρων οικογενειών μοιράζονται δωμάτια ή δεν έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε αποχωρητήρια / ντους.

Πρόνοιες για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Αναφορικά στην υγιεινή του προσωπικού, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως θα πρέπει από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό, έτσι ώστε  να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα.

Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

Εξάλλου, αναφέρει ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται στο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις: διατήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα, χρήση κατάλληλης μάσκας, γαντιών και πλύσιμο χεριών και αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα στα απορρίμματα.

Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα και η μύτη με το εσωτερικό του αγκώνα), αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό, συχνή υγιεινή των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις, πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (η υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει είτε καθαρισμό των χεριών με σαπούνι και νερό είτε το τρίψιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα, το τρίψιμο με αλκοολούχο διάλυμα είναι προτιμότερο όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ιδίως όταν είναι εμφανώς λερωμένα).

Στο μεταξύ, προσθέτει ότι προσωπικό που παρουσιάζει  συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την  εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά  στον προσωπικό του ιατρό, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει αμέσως την εργασία και να επιστρέψει σε αυτή μόνο όταν παύσουν τα συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω μεταξύ συμβουλευθεί τον προσωπικό του γιατρό.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου/ τουριστικού καταλύματος θα προβαίνει σε διευθετήσεις για την συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού αναφορικά με πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης, ενώ μέσα στα πλαίσια αυτά θα μεριμνά για τον καθημερινό έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος όλου του προσωπικού.

Το Υπουργείο Υγείας συστήνει όπως οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν  στο βαθμό που είναι δυνατό  την συνομιλία με πελάτες και να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα, να φέρουν υποχρεωτικά κατάλληλη μάσκα προσώπου και τήρηση ορθής υγιεινής των χεριών από το προσωπικό οροφοκομίας και παραλαβής πρώτων υλών, ενώ αναφέρει ότι πρέπει να  γίνεται προσπάθεια το προσωπικό να εργάζεται σε ομάδες με μόνιμη σύσταση, έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα διασποράς του ιού σε περίπτωση κρούσματος.

Οργάνωση εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Σε σχέση με την οργάνωση εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, αναφέρει ότι στην υποδοχή (reception) πρέπει να υπάρχει διαφανές διαχωριστικό μεταξύ του προσωπικού και των πελατών μέχρι ύψους κατάλληλου για προστασία των ατόμων έκαστης πλευράς από την άμεση επαφή με την αναπνοή των ατόμων στην άλλη πλευρά και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε το προσωπικό θα πρέπει υποχρεωτικά να φορά πάντα μάσκα προσώπου.

Επίσης, στην υποδοχή πρέπει να υπάρχει σήμανση στα δάπεδα για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων, υποχρεωτική διασπορά πελατών κατά τη διάρκεια του ‘check-in’ και διευθέτηση της εν λόγω υπηρεσίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τοποθέτηση αφισών/οδηγιών ατομικής υγιεινής και σήμανσης για τήρηση αποστάσεων στους κοινοχρήστους  χώρους (π.χ. στους χώρους άφιξης των πελατών, τραπεζαρίες, κλπ.) και ενημέρωση πελατών για τα μέτρα που λαμβάνονται στο ξενοδοχείο για αποτροπή εξάπλωσης της ασθένειας – σήμανση / φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες.

Αναφέρει ακόμα ότι κατά την άφιξη πελατών γίνονται έλεγχοι με βάση τα ενδεικνυόμενα πρωτόκολλα ελέγχου, όπως καθορίζονται από τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Επιπλέον, η παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποσκευών των πελατών εκ μέρους του προσωπικού γίνεται με τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας, όπως γάντια, ή απολύμανσης με ειδικό σπρέι, ενώ το προσωπικό τηρεί την απόσταση των δύο μέτρων από τον πελάτη.

«Απαγόρευση διάθεσης δωματίων σε νέα άφιξη, πριν περάσουν 2 ώρες από την προηγούμενη αναχώρηση, εφόσον γίνει πρώτα ενδελεχής καθαρισμός, απολύμανση και εξαερισμός. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και την υπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, τις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.τ.λ. Απολύμανση όλων των κλειδιών/καρτών εισόδου στα δωμάτια, μετά την αναχώρηση του πελάτη», είναι μερικά από τα υπόλοιπα μέτρα που συστήνει το αρμόδιο Υπουργείο.

Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι η χρήση ασανσέρ να γίνεται μόνο με χρήση μάσκας προσώπου, και το κάθε ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα να βάζει ένα όριο στη χωρητικότητα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 50% της μέγιστης δυναμικότητας, ενώ σε κάθε όροφο, σε εμφανή θέση δίπλα από την θύρα του ασανσέρ θα αναρτάται πινακίδα με αναφορά στον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να μπαίνουν στο ασανσέρ, και στην σύσταση  χρήση μάσκας προσώπου.

Οργάνωση εξωτερικών χώρων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ακόμα ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στα 2 μέτρα, στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου, η διεύθυνση μεριμνά για την υποχρεωτική απολύμανση των ξαπλώστρων – καρεκλών και τραπεζιών μετά την χρήση από κάθε πελάτη και αποφυγή οποιωνδήποτε προωθητικών ενεργειών που δυνατό να παρατείνουν την παραμονή του κοινού σε χρόνο περισσότερο από ότι χρειάζεται και επιπλέον να χρειάζεται η παρουσία επιπλέον ατόμων.

Επίσης, αναφέρει ότι η μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών, ενώ μέχρι την περαιτέρω άρση των περιορισμών, αποφεύγεται στο μέτρο του εφικτού η χρήση αποδυτηρίων και ντους που λειτουργούν σε κοινόχρηστους κλειστούς χώρους.

«Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση του ξενοδοχείου/τουριστικού καταλύματος, θα πρέπει να μεριμνά για την λήψη κατάλληλων μέτρων για την  αποφυγή  δημιουργίας ευνοϊκών καταστάσεων για τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου  της νόσου της  λεγιονέλλας, ενώ η οργάνωση και λειτουργία διευκολύνσεων (ξαπλώστρες, ομπρέλες) σε χώρους λουόμενων,  θα ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ειδικές οδηγίες και διατάγματα που αφορούν το εν λόγω θέμα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εξυπηρέτηση πελατών από μπουφέ

Ο χώρος έκθεσης των φαγητών να τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και να τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό, ενώ ο χώρος έκθεσης των φαγητών αποκόπτεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο  και ρυθμίζεται η είσοδος – έξοδος ατόμων.

Σε ώρες αιχμής, όπου ο αριθμός πελατών υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, η ρύθμιση εισόδου – εξόδου και γραμμής αναμονής  ελέγχεται από καταρτισμένο άτομο, ενώ κατά την είσοδο στον χώρο έκθεσης φαγητών διασφαλίζεται η σωστή χρήση του αντισηπτικού σταθμού από τους πελάτες, πριν να έρθουν σε επαφή με εξοπλισμό ή τρόφιμα.

Προτιμάται, ωστόσο, και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το σερβίρισμα στο μπουφέ πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια) και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής.
Καθαρισμός και απολύμανση.

Σε σχέση με το προσωπικό καθαριότητας , αναφέρεται πως πρέπει να εκπαιδευτεί στην κατάλληλη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19.

Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ενότητα «Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους» στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

Αναλώσιμα

Εν τω  μεταξύ, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει αδιαλείπτως άμεσα προσβάσιμο στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα επαρκές αναλώσιμο υλικό, για την πρόληψη των λοιμώξεων, όπως σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών (70% αιθανόλη), χαρτομάντιλα, προστατευτικές μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης, θερμόμετρο σώματος, σακούλες απορριμμάτων και υγρά απορρυπαντικά καθαρισμού επιφανειών

Αντιμετώπιση  ύποπτου/Επιβεβαιωμένου  κρούσματος

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο/επιβεβαιωμένο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ενημερώσει άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες: Όνομα και Επίθετο, Χώρα Προέλευσης, Αρ. Διαβατηρίου, Ημερομηνία Άφιξης στο Ξενοδοχείο, συμπτώματα ασθενούς, αριθμός Δωματίου και διεύθυνση Ξενοδοχειακής Μονάδας.

Σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του δωματίου.

Συστήνεται, επίσης, καλός καθαρισμός των επιφανειών, που άγγιζε συχνά ο ασθενής, όπως πόμολα, επιφάνειες της τουαλέτας κ.λ.π., ιδίως αν οι επιφάνειες είχαν μολυνθεί με βιολογικά υγρά, ενώ το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση