Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύριο Κώστα Καδή

ΘΕΜΑ: Αδιάθετα Αμνοερίφια λόγο της κρίσης από τον Κορονοϊό

Όσον αφορά το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι τεράστιος αριθμός από αμνοερίφια βρίσκονται στα κτηνοτροφικά υποστατικά των κτηνοτρόφων αλλά και των έμπορων κρέατος. Αυτό προέκυψε λόγο των αλυσιδωτών προβλημάτων εξ αιτίας των μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο όπου όλοι αναμέναμε ότι θα διατίθεντο στην αγορά ένας πολύ μεγάλος αριθμός αμνοεριφίων και έτσι θα υπήρχε αποσυμφόρηση.

Έχουμε την άποψη ότι μεταξύ των μέτρων που πρέπει να μελετήσουμε για επίλυση του προβλήματος είναι τα πιο κάτω:

1.Θα πρέπει να ελέγξουμε τις αγορές αμνοεριφίων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζοντας πολλαπλούς ελέγχους που αφορούν την υγεία των ζώων και ιδιαίτερα την γνήσια προέλευση τους. Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι ίσως αυτά τα  λεγόμενα «Ελληνικά» αμνοερίφια να έχουν προέλευση από τις γύρω χώρες  Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία.

Τα Ελληνικά αμνοερίφια στην Ελλάδα πωλούνται λιανικώς γύρω στα €8.50 πως είναι δυνατό στην Κύπρο να πωλούνται €5.00;

2.Συνάμα θα πρέπει να μελετήσουμε εάν υπάρχει κανονισμός ή οδηγία της ΕΕ που σε περίοδο κρίσης να μπορεί το κράτος μέλος να λαμβάνει μέτρα προστασία ντόπιας παραγωγής.

3.Θα πρέπει ο Στρατός, τα Νοσοκομεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες να αγοράζουν αποκλειστικά κυπριακά αμνοερίφια.

4.Να προσπαθήσουμε να βρούμε εξαγωγές σε γειτονικές Αραβικές χώρες και το Ισραήλ, για να τα διαθέσουμε άμεσα.

Με εκτίμηση οι Αγροτικές Οργανώσεις

Αφήστε μια απάντηση