Τα προβλήματα των διαβητικών επί ΓεΣΥ συζήτησαν Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος – Υπ. Υγείας

Τα διάφορα ζητήματα, που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με διαβήτη μετά την έναρξη του ΓεΣΥ, συζήτησαν σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου με τον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση πληροφορήθηκε σε σχέση με τις ινσουλίνες πως υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ινσουλίνης βραχείας, ενδιάμεσης και μακράς διάρκειας καθώς και συνδυασμοί ινσουλίνης βραχείας και ενδιάμεσης διάρκειας, ενώ σημειώνει ότι οι μόνες ινσουλίνες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο ΓεΣΥ είναι αυτές με πολύ μακρά διάρκεια για τις οποίες η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) αποφάσισε ότι θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση από ad hoc επιτροπή.

Σε σχέση με τις αντλίες ινσουλίνης πληροφορήθηκαν ότι θα καλύπτονται από τον ΟΑΥ κατά τη δεύτερη φάση, οπότε μέχρι τότε οι ασθενείς θα συνεχίσουν να τις προμηθεύονται από τα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, ενώ σημειώνεται ότι ο τρόπος διάθεσης τους από τον Ιούνιο 2020 θα επαναξιολογηθεί από τη ΣΕΦ καθότι θεωρούνται πολύ εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Για τα φάρμακα, ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος αναφέρει πως το φάρμακο metformin SR (Glucophage SR) έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΑΥ και θα ενταχθεί στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ).

Αναφορικά στα φάρμακα Jardiance, Synjarty, Forxica, παρόλο που αρχικά θα εντάσσονταν στον ΚΦΠ στη δεύτερη φάση, θα προωθηθούν για προκαταρκτική αξιολόγηση από την ad hoc επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά στις βελόνες για χρήση σε στυλό σε μέγεθος 4mm με πολλαπλές κόψεις, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι πληροφορήθηκε πως το αίτημα θα προωθηθεί για εξέταση με σκοπό να συμπεριληφθεί στον νέο διαγωνισμό που ετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί από την Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας για τον ΟΑΥ.

Σχετικά με τους μετρητές σακχάρου, αναφέρει ότι υπάρχει απόθεμα στις θυρίδες των φαρμακείων των γενικών νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ και οι ασθενείς μπορούν να τα προμηθεύονται με συνταγή του ΓεΣΥ.

«Η συνταγή θα πρέπει να εκτυπώνεται, να σφραγίζεται, να υπογράφεται από τον γιατρό και να δίδεται στον ασθενή για να την παρουσιάσει στα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ που θα προμηθεύσουν τον μετρητή. Ακολούθως ο ασθενής θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο γενικό νοσοκομείο (αν δεν έχει κάρτα νοσηλείας θα πρέπει να πληρώσει τα ανάλογα ένσημα) για να μπορέσει να πάρει τον μετρητή», σημειώνει.

Για τους ανέπαφους Μετρητές Σακχάρου (τύπου FreeStyle), σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας καταρτισμού του καταλόγου Ιατροτεχνικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών της ΣΕΦ, το αίτημα για το FreeStyle θα πρέπει να εξεταστεί ως νέο κατόπιν λήψης εμπεριστατωμένου  αιτήματος από συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΟΑΥ.

Εξάλλου, συμπληρώνει ότι για τον αριθμό αντιδραστηρίων οι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν λάβει τη σχετική ανακοίνωση/πρωτόκολλο και σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός δεν είναι ικανοποιητικός θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΟΑΥ για να αξιολογήσει τυχόν τροποποιήσεις στην πρακτική.

Ως εκ τούτου, καλεί τα μέλη του όπως τον ενημερώνει σε περίπτωση που ο αριθμός των αντιδραστηρίων που λαμβάνουν από τα φαρμακεία του ΓεΣΥ δεν είναι ικανοποιητικός, ούτως ώστε να διαμορφωθεί εμπεριστατωμένη εισήγηση προς τον ΟΑΥ.

Επίσης, έχει πληροφορηθεί ότι δρομολογείται διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για βελόνες και σκαρφιστήρες και όταν δοκιμαστεί και έχει θετικά αποτελέσματα, θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα, ενώ σε σχέση με τις  ποσότητες αντιδραστηρίων για φοιτητές οι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν ενημερωθεί ότι με αποδεικτικό φοίτησης μπορούν να συνταγογράφουν οι γιατροί και να εκτελούν οι φαρμακοποιοί ικανοποιητική ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών με χρόνιες παθήσεις.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση πληροφορήθηκαν ότι από τον Ιούνιο 2020 θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ υπηρεσίες από κλινικούς διαιτολόγους, ενώ θα ενσωματωθεί στον κατάλογο κωδικοποίηση κατά ATC (anatomical, therapeutic, chemical classification) και η κατηγορία Α10 θα αναφέρεται σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον διαβήτη.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

 

 

Αφήστε μια απάντηση