Για διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών για τη Διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου, μετά από συνάντησή της με τις Τοπικές Επιτροπές των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και τα Οργανωμένα Σύνολα της Γεροσκήπου, αποφάσισε όπως αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. τις θέσεις και απόψεις της.
Η ομάδα Πρωτοβουλίας τονίζει ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στην Τ.Α. και πιστεύει ότι με την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του θεσμού, η προσφορά των τοπικών αρχών θα αναβαθμιστεί. Αναφέρει όμως ότι διαφωνεί με τη διάκριση της Τ.Α. από το ΥΠ.ΕΣ. σε δήμους και κοινότητες, η οποία οδηγεί τη μεταρρύθμιση σε στρεβλώσεις. Θεώρει ότι η μείωση των δήμων δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός και προτείνει όπως ενθαρρυνθούν οι συνενώσεις δήμων με την παροχή κινήτρων, ενώ εκφράζει δυσαρέσκεια σε ρυθμίσεις που σχεδιάζονται να επιβληθούν αντιδημοκρατικά και χωρίς τη συμμετοχή και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Επαναλαμβάνει ότι μόνο με τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να προκύψουν μειώσεις δήμων.
Η Ομάδα, εκφράζει την αντίθεση σε ενδεχόμενη αυθαίρετη κατάργηση του Δήμου Γεροσκήπου και προτείνει τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου στην ανατολική Πάφο μαζί με κοινότητες με τις οποίες ανήκουν σ’ ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο, με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινούς ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς δεσμούς.
Τονίζει παράλληλα ότι διαφωνεί με την πρόταση που φαίνεται να προωθείται από το ΥΠ.ΕΣ. για παράταση της θητείας των υφιστάμενων δημοτικών συμβουλίων, και υπόσχεται ότι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διατήρηση της διοικητικής οντότητας της Γεροσκήπου.
Η ομάδα καλεί την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνυπογράψει και επικυρώσει. Τέλος εκφράζει την προσδοκία ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δε θα προχωρήσει στην ψήφιση μιας αντιδημοκρατικής νομοθεσίας και θα βρει τις λύσεις για βελτίωση του θεσμού και της προσφοράς του χωρίς να καταφύγει σε ακραίες επιλογές.

Αφήστε μια απάντηση