Μειώθηκαν τα έσοδα από τουρισμό κατά 5,8% τον Μάιο και κατά 3,6% στο πεντάμηνο

 Μειώθηκαν κατά €17,1 εκατομμύρια ή 5,8%, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο του 2019, σε σχέση με τον περσινό Μάιο, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα είναι μειωμένα κατά €24 εκατομμύρια ή 3,6%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο του 2019 ανήλθαν σε €277,6 εκ. σε σύγκριση με €294,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,8%. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο του 2019 είχαν σημειώσει μείωση κατά 3,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €652,8 εκ. σε σύγκριση με €677,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 3,6%.

Επιπλέον, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2019 ανήλθε σε €638,78 σε σύγκριση με €654,14 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σημειώνοντας μείωση 2,3%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2019 σε σύγκριση με τον Μάιο 2018 παρέμεινε σταθερή (από €76,06 σε €76,05). Μείωση της τάξης του 2,3% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,6 μέρες τον Μάιο 2018 σε 8,4 μέρες τον Μάιο 2019.

Εξάλλου, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ανήλθε σε €582,15 σε σύγκριση με €597,12 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (από €70,25 σε €70,14).

Αφήστε μια απάντηση