Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών το οικονομικό κλίμα τον Ιούλιο 

Το οικονομικό κλίμα παρουσίασε επιδείνωση τον Ιούλιο με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τον Ιούλιο ο ΔΟΣ σημείωσε την τρίτη κατά σειρά μείωσή του, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, όπως αναφέρεται.

Αν και ο ΔΟΣ παραμένει πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (δηλ. τις 100 μονάδες), η πρόσφατη πορεία του παρέχει ενδείξεις μετριασμού της δυναμικής της οικονομικής μεγέθυνσης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η μείωση οφείλεται σε επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος σε όλους τους τομείς. Η υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος προήλθε από δυσμενέστερες αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης και πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις για τη μελλοντική δραστηριότητα.

Στις υπηρεσίες οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν λιγότερο θετικά την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και τη ζήτησή τους, και έδωσαν λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Οι επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξες σχετικά με τις πρόσφατες αλλά και τις αναμενόμενες πωλήσεις τους.

Στη μεταποίηση οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν αρνητικότερα τις τρέχουσες παραγγελίες τους και αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική παραγωγή.

Οι επιχειρήσεις στις κατασκευές αξιολόγησαν δυσμενέστερα τα υπό εξέλιξη έργα τους και εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες σχετικά με τη μελλοντική απασχόληση στον τομέα.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε οριακά κυρίως λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση στην Κύπρο και ενδυνάμωσης των προθέσεων των καταναλωτών για μεγάλες αγορές.

Αφήστε μια απάντηση