Την Παρασκευή οι πρώτες υπογραφές για το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» 

Την ερχόμενη Παρασκευή “πέφτουν” οι πρώτες υπογραφές στο μνημόνιο συναντίληψης, που θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το μνημόνιο θα υπογράψουν η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών στις 11:30.

Οι υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν, έχουν διορία μέχρι τις 31 Ιουλίου για να υπογράψουν το μνημόνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα συμμετέχουν επίσης η Astrobank, Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.

Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου, ενώ η επίσημη προκήρυξή του έγινε στις 12 Ιουλίου με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία, που ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 μη εξυπηρετούμενες. Με βάση τις αρχικές πληροφορίες, που είxαν δημοσιευτεί, τα επιλέξιμα δάνεια ανέρχονταν σε €3,4 δις με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο να ανέρχεται σε €33 εκατ ετησίως για περίοδο 25 χρόνων. Υπενθυμίζεται πως το κράτος θα καταβάλλει το ένα τρίτο του νέου προγράμματος αποπληρωμής του κάθε δανειολήπτη που θα συμμετέχει στο σχέδιο. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε τέλος του χρόνου, αφού δοθεί γραπτή διαβεβαίωση από τις συμμετέχουσες τράπεζες ότι ο κάθε δανειολήπτης τηρεί το πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ήδη το Υπουργείο Εργασίας, που θα είναι ο φορέας εφαρμογής του σχεδίου, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα την αίτηση για ένταξη στο σχέδιο, καθώς και οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της έγκρισης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τα κριτήρια επιλεξιμότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με μια κύρια κατοικία της οποίας η ανοικτή αγοραία αξία είναι μικρότερη των €350.000.

Το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

(α)  τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον 4 εξαρτώμενα άτομα
(β) τις €55.000 για οικογένεια με 3 εξαρτώμενα άτομα,
(γ)  τις 50.000 για οικογένεια με 2 εξαρτώμενα άτομα,
(δ)  τις €45.000 για οικογένεια με 1 εξαρτώμενο άτομο,
(ε)   τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα άτομα και
(στ) τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Τα υπόλοιπα καθαρά οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της ΕΚΚ χωρίς να μπορεί η συνολική αξία αυτή σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις €250.000.

ΚΥΠΕ

 

 

Αφήστε μια απάντηση