Απαραίτητες βελτιώσεις στο Κράτος Δικαίου στην Κύπρο επιθυμούν οι πολίτες, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο 

Το 74% των Κυπρίων απάντησε “ναι, οπωσδήποτε”, σε ερώτημα του Ευρωβαρόμετρου, για το αν και κατά πόσο στη χώρα χρειάζεται βελτίωση ως προς το αν “τα μέσα και οι δημοσιογράφοι μπορούν να επικρίνουν την κυβέρνηση ή τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα χωρίς κίνδυνο εκφοβισμού”, ενώ ένα επιπλέον απάντησε στο ίδιο ερώτημα “ίσως, κάπως”, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνα για την εντύπωση των πολιτών για το Κράτος Δικαίου που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Οι απαντήσεις ήταν 68% και 24% αντίστοιχα στο στο αν χρειάζεται βελτίωση αναφορικά με το αν “οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ακτιβιστές μπορούν να δρουν ελεύθερα και να επικρίνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα χωρίς δυσμενείς συνέπειες”, ενώ ένα 70% και 24% απάντησε ότι χρειάζεται βελτίωση “οπωσδήποτε”, και “κάπως” στο ερώτημα για το αν “υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μέσων που δίνει τη δυνατότητα για επαρκή ενημέρωση και έκφραση διαφορετικών απόψεων”.

Οι ίδιοι οι πολίτες κρίνουν τα τρία παραπάνω στοιχεία του Κράτους Δικαίου ως “απαραίτητα” σε ποσοστό 70%, 69% και 58% αντίστοιχα, ενώ ένα επιπλέον 25%, 29% και 30% τα θεωρεί σημαντικά.

Ακόμη οι πολίτες ρωτήθηκαν για το αν και κατά πόσο στη χώρα χρειάζεται βελτίωση σε σχέση με το αν:

– οι δικαστικές διαδικασίες δεν είναι πολύ δαπανηρές και η υπερβολικά παρατεταμένες (85% ναι οπωσδήποτε, 12% ίσως κάπως)
– η αστυνομία ή η εισαγγελία διεξάγουν τις δέουσες έρευνες για τα εγκλήματα συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαπράττουν πολιτικοί, ή πρόσωπα με επιρροή (87% ναι οπωσδήποτε, και 11% ίσως κάπως)
– οι δημόσιες αρχές και οι πολιτικοί σέβονται και εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις (85% και 13%)
– οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και δεν επηρεάζονται από πολιτικούς ή οικονομικά συμφέροντα (88% και 11%)
– υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας που θέτουν όρια στους πολιτικούς ως προς την επίκριση δικαστηρίων και δικαστών (85% και 12%)
– εάν τα δικαιώματά σας δε γίνονται σεβαστά μπορείτε να απαιτήσετε την τήρησή τους από ένα ανεξάρτητο δικαστήριο ( 87% και 12%).

– οι ίδιοι νόμοι και κανόνες ισχύουν εξίσου για κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων αρχών, ανεξάρτητα από περιουσία, διασυνδέσεις, καταγωγή κα. (83% και 15%)
– αυτοί που θεσπίζουν και εφαρμόζουν τους νόμους το κάνουν αποκλειστικά για το δημόσιο συμφέρον ( 84% και 14%)
– είναι εύκολο να παρακολουθήσετε πως και γιατί θεσπίζει νόμους το κοινοβούλιο, οι συζητήσεις είναι δημόσιες και σε αυτές μπορεί να συμβάλει η αντιπολίτευση (76% και 19%)
– υπάρχουν ανεξάρτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι μπορεί να αμφισβητηθούν και να δοκιμαστούν (81% και 16%).
– οι νόμοι που ισχύουν στην καθημερινή σας ζωή στην εργασία ή την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σταθεροί και προβλέψιμοι και κατανοείται τις συνέπειες των πράξεών σας (77% και 20%).

– οι δημόσιοι λειτουργοί και οι πολιτικοί δεν χρησιμοποιούν το αξίωμά τους για να αποκομίσουν οφέλη ( 89% και 9%)
– οι παραπάνω πρέπει να τηρούν κώδικα δεοντολογίας ( 92% και 6%)
– για τις περιπτώσεις που οι παραπάνω εμπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς ακολουθεί δέουσα έρευνα και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη (91% και 8%)
– οι δημόσιες αρχές δίνουν ξεκάθαρους λόγους για τις αποφάσεις τους (88% και 11%)
– οι παραπάνω λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ευνοιοκρατία ή διακρίσεις (89% και 9%)
– οι αποφάσεις των παραπάνω μπορούν να επανεξεταστούν από δικαστήριο (88% και 11%).

Στην Κύπρο διεξήχθησαν 504 προσωπικές συνεντεύξεις από τις 09 ως 22 Απριλίου του 2019 (27.655 στην ΕΕ). Αναλυτικά, μόλις το 28% των Κυπρίων και το 38% των Ευρωπαίων αισθάνεται αρκετά καλά ενημερωμένο για τις θεμελιώδης αξίες της ΕΕ, μόλις το 6% και 5% αντίστοιχα δηλώνει πολύ καλά ενημερωμένο. Το 67% και 46% σε Κύπρο και ΕΕ αντίστοιχα δηλώνει ότι είναι “απαραίτητο” τα μέσα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε άλλα Κράτη Μέλη (Κ-Μ) της ΕΕ να είναι σε θέση να δρουν ελεύθερα ακόμα και όταν επικρίνουν την κυβέρνηση. Ένα επιπλέον 27% και 41% δηλώνει ότι αυτό είναι “σημαντικό”. Το 69% στην Κύπρο και το 48% στην ΕΕ θεωρεί ότι είναι “απαραίτητο” όταν ζει ή δραστηριοποιείται σε άλλο Κ-Μ να μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. Ένα επιπλέον 27% και 39% αντίστοιχα το θεωρεί σημαντικό.

Το 72% στην Κύπρο και το 53% στην ΕΕ θεωρεί “απαραίτητο” όλα τα Κ-Μ να σέβονται τις αξίες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας. Ένα επιπλέον 24% και 36% αντίστοιχα το θεωρεί “σημαντικό”.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση