Αύξηση πληθωρισμού στο 1,3% στην Ευρωζώνη και στο 0,3% στην Κύπρο τον Ιούνιο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,3% τον Ιούνιο του 2019, από 1,2% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,0%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,6% τον Ιούνιο του 2019, σταθερός σε σύγκριση με τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,1%. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν 0,3% τον Ιούνιο, από 0,2% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα το ίδιο ποσοστό ήταν 1,7%.

Η Eurostat αναφέρει ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (0,2%), την Κύπρο (0,3%), και τη Δανία και την Κροατία (από 0,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (3,9%), στην Ουγγαρία (3,4%) και στη Λετονία (3,1%).

Σε σύγκριση με το Μάιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαεπτά κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε εννέα.

Τον Ιούνιο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+0,73 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την κατηγορία “τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός” (+0,30 π.μ.), την ενέργεια (+0,17 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,07π.μ.).

Την ίδια ώρα, τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Απρίλιο του 2019, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,3% στην ΕΕ28. Τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,5% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 3,4% το α `τρίμηνο του 2019 σε τριμηνιαία βάση, αφού μειώθηκε κατά -0,2% το δ` τρίμηνο του 2018 και αυξήθηκε κατά 2,0% το α `τρίμηνο του 2018. Σε ετήσια βάση η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 12,8% το πρώτο τρίμηνο του 2019, 15,2% το τέταρτο του 2018 και 13,4% το πρώτο του 2018.

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 0,8% και οι κατασκευές κατοικιών κατά 0,3%. Στην ΕΕ28, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 0,5% και οι κατασκευές κατοικιών κατά 0,2%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-7,6%), τη Φινλανδία (-3,1%) και τη Σουηδία (-2,9%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(+ 4,1%), στη Γαλλία (+ 1,9%) και στις Κάτω Χώρες (+ 1,4%).

Στη ζώνη του ευρώ, τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, τα δημόσια έργα αυξήθηκαν κατά 2,3% και οι κατασκευές κατοικιών κατά 2,0%. Στην ΕΕ28, τα δημόσια έργα αυξήθηκαν κατά 4,7% και οι κατασκευές κατοικιών κατά 2,0%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην Ουγγαρία (+ 26,2%), Ρουμανία (+ 23,8%) και Σλοβενία ​​(+ 11,1%). Μειώσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (-1,6%) και στο Βέλγιο (-1,5%).

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση