Πρόστιμο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών

Υπερχρέωνε για το νερό Aphrodite Hills & HapotamiΒαρύ πρόστιμο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών Πρόστιμο ύψους 79 χιλ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή προστασιας ανταγωνισμού διότι υπερτιμολογούσε το νερό στην τουριστική περιοχή.  Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η Επιτροπή αφού εξέτασε σχετική καταγγελία, διαπίστωσε ότι «το ΚΣ Κουκλιών κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για οικιακή χρήση στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά του και την πρακτική του καθορισμού αθέμιτων τιμών, που επέβαλλε προς τους καταγγέλλοντες, για την παροχή νερού για οικιστικούς σκοπούς εντός των τουριστικών αναπτύξεων στην κοινότητα Κουκλιών».Σύμφωνα με την απόφαση, «η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε ότι οι τιμολογήσεις του ΚΣ Κουκλιών το 2015 στις οποίες επικεντρώνετο η καταγγελία, ήταν κατά πολύ ψηλότερες των προηγούμενων χρόνων». Αναφέρεται επίσης ότι «μέσα από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του ΚΣ Κουκλιών, στοιχειοθετήθηκε ότι το ΚΣ Κουκλιών υπερτιμολογούσε την τουριστική περιοχή όχι μόνο με τις τιμολογήσεις του 2015, αλλά και του 2013 και του 2014, δηλαδή και με την προηγούμενη τιμολόγηση που ίσχυε, εφόσον για την τουριστική περιοχή οι χρεώσεις ήταν ιδιαιτέρως ψηλές, πέραν της δαπάνης, ήτοι 32%, 43% και 39% για τα έτη 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα».«Ως αποτέλεσμα των χρεώσεων του ΚΣ Κουκλιών», προστίθεται, «οι κάτοικοι των περιοχών Aphrodite Hills & Hapotami υπεριτιμολογούνταν.

Αφήστε μια απάντηση