Καδής: Σε νέα εποχή ο αγροτικός τομέας με τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικής ασφάλισης 

Σε νέα εποχή μπαίνει ο αγροτικός τομέας της Κύπρου, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, αναφερόμενος στην έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της μεταρρύθμισης του συστήματος αγροτικής ασφάλισης.
“Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις, μία μεταρρύθμιση η οποία συζητείται για πολλά χρόνια που έρχεται να διορθώσει στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο κατά γενική ομολογία έχει κλείσει τον κύκλο του”, δήλωσε ο Υπουργός στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι “μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση το σημαντικότερο είναι ότι διασφαλίζουμε τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, που όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια επηρεάζεται δυσμενώς από θεομηνίες από ακραία καιρικά φαινόμενα γενικότερα, από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο έντονες”.

“Το νέο σύστημα”, είπε ο Υπουργός, “σε αντίθεση με μέχρι σήμερα, είναι καθολικό – καλύπτει δηλαδή όλους τους αγρότες και όχι κάποιους από αυτούς και τους καλύπτει από όλους τους κινδύνους και τις θεομηνίες και όχι μόνο από κάποιους”. “Είναι επίσης πιο δίκαιο καθώς η συνεισφορά των αγροτών υπολογίζεται βάσει του κινδύνου που διατρέχουν οι καλλιέργειες τους”, διευκρίνισε ο Υπουργός.

“Είναι τέλος λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο αποτελεσματικό”, σημείωσε, “αφού αναμένεται ότι η καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες για ζημιές που έχουν υποστεί, θα γίνεται όχι μετά από μερικά χρόνια, όπως ίσχυε με το υφιστάμενο σύστημα, αλλά πολύ πολύ πιο σύντομα”.

Σημείωσε ότι ουσιαστικά το νέο σύστημα θα στηρίζεται σε ένα ειδικό ταμείο προστασίας και ασφάλισης μέσα από το οποίο θα παρέχονται αποζημιώσεις για τη διαχείριση των κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες, ένα ταμείο που θα χρηματοδοτείται μερικώς από τους αγρότες και μερικώς από το κράτος.

Πρόσθεσε ότι τη διαχείριση του Ταμείου αναλαμβάνει ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ ο οργανισμός γεωργικής ασφάλισης καταργείται.

“Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι η μεταρρύθμισης στηρίχθηκε καθολικά από το σύνολο των αγροτικών οργανώσεων και σχεδόν από όλα τα κόμματα της βουλής, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για να βρούμε και συναινέσεις”, ανέφερε ο Υπουργός. Συμπλήρωσε ότι “δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός, καταλήξαμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση μετά από έντονες διαβουλεύσεις εκτεταμένο διάλογο και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τόσο τις αγροτικές οργανώσεις όσο και τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και τα μέλη της επιτροπής γεωργίας της βουλής για τον εποικοδομητικό διάλογο μέσα από τον οποίο φτάσαμε σε αυτή την σημαντικότατη μεταρρύθμιση που είχε ανάγκη ο γεωργικός τομέας της Κύπρου’’.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) σημειώνει ότι η Κομισιόν, με επιστολή της στις 29/01/2015 είχε εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα της νομικής βάσης του καθεστώτος ενίσχυσης (επιδότηση ασφαλίστρων) που διέπει το σχέδιο γεωργικής ασφάλισης με τη μορφή που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), κυρίως αναφορικά με την υποχρεωτική συμμετοχή των αγροτών στο σχέδιο του ΟΓΑ και την ταυτόχρονη άντληση επιδότησης ασφαλίστρου από το Κράτος.

Ως  εκ τούτου το Υπουργείο αναφέρει ότι έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αγροτών στις περιπτώσεις ζημιών, βάσει ενός σχεδίου μακροπρόθεσμα βιώσιμου και συμβατού με το κοινοτικό κεκτημένο, και μετά από μια εποικοδομητική συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο, προτάθηκαν τα ακόλουθα νέα νομοσχέδια:

1)    Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμος.
2)    Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του ΟΓΑ στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος.
3)    Ο Νόμος που τροποποιεί τους περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 έως 2015.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι τα νομοσχέδια αυτά, αφού έλαβαν την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης όλων των Αγροτικών Οργανώσεων ως προς το περιεχόμενό τους, εγκρίθηκαν στις 12 Ιουλίου 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το σύστημα γεωργικής ασφάλισης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος που δίνει στη δημοσιότητα το Υπουργείο, θα καλύπτονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες για όλους τους κινδύνους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.

Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, ακόμα και εντός του έτους ζημιάς, αφού θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις με την Στατιστική Υπηρεσία. Προς τον σκοπό αυτό, προωθούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις του μηχανογραφικού και λογισμικού συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει σύγκλιση των αποζημιώσεων μεταξύ του Σχεδίου του ΟΓΑ και του νέου συστήματος. Προωθούνται επίσης και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του Πλαισίου αποζημιώσεων.

Δημιουργείται Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Αγροτικών Οργανώσεων και με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Το Ταμείο θα καλύπτει όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και  Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) που θα σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων, ύψους € 8 εκ., θα προέρχεται κατά το ήμισυ από την εισφορά των γεωργών ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από το Κράτος. Οποιαδήποτε άλλα σχέδια, π.χ. σχέδια για τα Αγρινά, πλαίσιο πυρκαγιών, de minimis κτλ., θα εντάσσονται με τον δικό τους προϋπολογισμό. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί με απόφασή του να ενισχύσει το Ταμείο για κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών, σε περιπτώσεις έντονης κρίσης.

Οι εισφορές των γεωργών θα κυμαίνονται στην πλειοψηφία τους σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ισχύουν σήμερα για τις καλυπτόμενες από τον ΟΓΑ καλλιέργειες. Παράλληλα, το ύψος της αποζημίωσης θα κυμαίνεται στα ίδια ή/και υψηλότερα επίπεδα. Η καταβολή των εισφορών θα διασφαλίζεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Στις περιπτώσεις που απαιτείται δήλωση καλλιέργειας, η καταβολή της επιπλέον εισφοράς θα γίνεται εκ των προτέρων και εντός 15 ημερών στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Η εισφορά καθορίστηκε κατά καλλιέργεια, με βάση το ιστορικό ζημιών του ΟΓΑ και του Εθνικού Πλαισίου. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τα φυλλώδη λαχανικά, τα φυλλοβόλα, οι πατάτες και τα εσπεριδοειδή, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει διαβάθμιση εισφοράς ή/και ποσοστού αποζημίωσης με δήλωση καλλιέργειας (ακολουθεί ο Πίνακας εισφορών ανά καλλιέργεια).

Το σύνολο των εισφορών των γεωργών θα προορίζεται αποκλειστικά για κάλυψη των αποζημιώσεων και όχι για κάλυψη διοικητικών εξόδων. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της μεταφοράς του εξειδικευμένου προσωπικού του ΟΓΑ στο Τμήμα Γεωργίας του ΥΓΑΑΠ, στον νεοσύστατο «Τομέα Διαχείρισης Κινδύνου».

Εξασφαλίζεται η εναλλαγή των εκτιμητών από χρονιά σε χρονιά, καθώς και μεταξύ των επαρχιών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων.  Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό κατά το οποίο κρίνεται αντιπροσωπευτικό ανάλογα με την περίπτωση, από άλλους λειτουργούς του φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης και ελέγχου των εκτιμήσεων από εξωτερικούς ελεγκτές.

Τέλος σε περιπτώσεις πλεονασματικού και εύρωστου ταμείου, θα διευρύνονται τα περιθώρια δημιουργίας και υλοποίησης επιπρόσθετων Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων σχετικά με θέματα διαχείρισης κινδύνων.

ΚΥΠΕ
 

Αφήστε μια απάντηση