Έντονο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον των πολιτών για τις 18 θέσεις που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου

Έντονο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον των πολιτών για τις 18 θέσεις που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου και οι οποίες αναμένεται να  καλύψουν τις ανάγκες σε πολλά τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου τα οποία ήταν υποστελεχωμένα όπως το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, η Τροχονομία, το Τμήμα Διοίκησης και άλλα.

Συγκεκριμένα ενισχύεται η Δημοτική μηχανή με μια θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, με δύο θέσεις Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών, με δύο θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, με μια θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, με μια θέση Yγειονομικού Λειτουργού Κλ. Α8-10-11, με  μια θέση Λειτουργού Πληροφορικής, με μία θέση Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, με πέντε θέσεις Τροχονόμου, με μία θέση Επιθεωρητή Παραλιών και με τρεις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Η περίοδος αιτήσεων λήγει στις 26 Ιουλίου .

Οι  ενδιαφερόμενοι θα παρακαθίσουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις  ενώ η πρόσληψη αναμένεται  να γίνει πριν από το τέλος του έτους.

Αφήστε μια απάντηση