Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδας (2) 

Πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου, με βάση τη σημερινή Α΄ κατανομή, έχουν εξασφαλίσει θέση 2.802 υποψήφιοι από τους 5.612, που είχαν διεκδικήσει πρόσβαση σε Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019.

Δεκατρείς από τους υποψήφιους των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019, έχουν εξασφαλίσει βαθμό πρόσβασης 20, μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης .

Οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 , οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης «20», μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης, είναι με βάση τον κατάλογο που έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, οι εξής: Μαρία Γιαλλούρη, Σταυριάνα Ευθυμιάδη, Αλκίνοος Ιωάννης Ιωαννίδης, Πολύμνια Δανιήλ, Νίκη Ιερώνυμου, Ευανθία Διομήδους, Σοφία Σωκράτους, Μαρία Παπαπέτρου, Χρίστος Ιωνά, Ανδρέας Δαμιανού, Βασίλεος Κόκκαλης, Γεωργία Ορφανίδου και Μαρίνα Χατζήκυριάκου.

Τα στοιχεία των πιο πάνω πρωτευσάντων βρίσκονται στο εξής link: ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.pdf .

Διευκρινίζεται ότι οι βαθμολογίες των Πλαισίων Πρόσβασης αφορούν μόνο τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα και οι οδηγίες για τα Πανεπιστήμια βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy ή https://eservices.moec.gov.cy/ypexams/pagkypries/ypopsifioi/2019/apotelesmata .

Ανακοινώνοντας, σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, είπε ότι στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής 7.549 υποψήφιοι.

«Από αυτούς 5.612 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή Κατανομή έχουν διατεθεί 2.802 θέσεις, από τις οποίες 1.753 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 869 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 94 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και 86 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας», πρόσθεσε.

Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων, συνέχισε ο Υπουργός Παιδείας,  συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.

«Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 28 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 39 και για το ΑΞΙΚ εννέα. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών δύο θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι η θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 έγινε σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα, όπου οι διάφορες Επιτροπές Θεματοθέτησης συνέρχονται 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση στο Κέντρο θεματοθέτησης για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων.

«Στο Κέντρο Θεματοθέτησης γίνεται, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, Εξεταστικό Κέντρο και Επαρχία. Η όλη εργασία γίνεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εξετάσεων και των Προέδρων των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Συνολικά εξετάστηκαν 52 μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους υποψηφίους», σημείωσε.

Όπως είπε, η βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

«Συνολικά παραλήφθηκαν 35.317 τετράδια απαντήσεων, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 425 εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά που η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Επομένως, βάσει του σχετικού Νόμου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των αθροισμάτων δεν επιτρέπει οποιοδήποτε σφάλμα», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

«Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους», σημείωσε.

Ο Υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι με βάση το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά την Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

«Σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34», τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και σημείωσε ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

«Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου. Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον γενικό βαθμό κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ εντός των επόμενων ημερών. Κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, παράλληλα, ότι κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Σημείωσε ότι οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

«Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 θα κρατηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι «σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτεροι και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης να γινόμαστε όλο ένα και πιο καλοί».

«Θέλω, όμως, να συγχαρώ και πάλι όλους που έχουν επιτύχει και αυτούς που θα πάρουν θέση και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Να συγχαρώ επίσης και όλα τα άλλα παιδιά που έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό. Μπορεί να μην έχουν επιτύχει κάποια θέση, αλλά σίγουρα έχουν το μέλλον το μπροστά τους και μπορούν να βρουν το δρόμο τους», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις διαδικασίες στην Ελλάδα και αν έχουν αλλάξει κάποια νομοσχέδια, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι αυτό το οποίο γνωρίζουν είναι ότι δε θα αλλάξει τίποτε για τους Κύπριους υποψήφιους και πρόσθεσε ότι έχει συσταθεί Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα, «για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε, σε περίπτωση που προκύψει μελλοντικά οτιδήποτε, να το αντιμετωπίσουμε και να είμαστε σε ταυτόσημη γραμμή για να μην υπάρχουν προβλήματα», όπως είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν τον ανησυχούν οι χαμηλοί μέσοι όροι στην βαθμολογία κάθε χρόνο, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «ανησυχεί τον καθένα από εμάς και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συζητηθεί το εν λόγω θέμα».

«Καταβάλλονται προσπάθειες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για αλλαγές και να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουμε κατά νου στρατηγικές, έχουμε μεθοδεύσει συγκεκριμένες δράσεις, που θεωρώ ότι σύντομα εάν περάσουν και από την Βουλή και ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα είναι καλύτερα», πρόσθεσε.

Αλλά, συνέχισε ο Υπουργός Παιδείας, «αντιλαμβάνεστε, ότι οι μέσοι όροι όπως παρουσιάζονται δεν είναι και αντιπροσωπευτικοί της όλης εικόνας που επικρατεί, γιατί περιλαμβάνονται στους μέσους όρους και άτομα, τα οποία δεν είχαν δώσει για εξετάσεις για πρόσβαση στα ΑΑΕΙ, είχαν γράψει εξετάσεις απλά και μόνο για να πάρουν το απολυτήριο για απόλυση».

«Και πολλές φορές, λόγω του ότι έβλεπαν ότι περνούσαν με τους βαθμούς που είχαν από το σχολείο, μπορεί κάποια να έδιναν και λευκή κόλλα, κάποιοι να έγραφαν μόνο το όνομα τους, αλλά δεν είναι ένα θέμα, το οποίο μπορείς να το δεις σε μια μόνο πτυχή. Είναι πολλές οι πτυχές και είμαι σίγουρος ότι μέσα από το διάλογο που γίνεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα επιφέρουμε σύντομα αλλαγές», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν πιστεύει πως με το διαχωρισμό εισαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα αλλάξει η εικόνα των αποτελεσμάτων, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι σίγουρα θα είναι διαφορετική και πρόσθεσε ότι δεν είναι μόνο ο διαχωρισμός, είναι πολλά άλλα πράγματα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Δημήτρης Χανδριώτης, σε σύντομη δήλωση του είπε ότι είναι μια μέρα χαράς για όλους τους υποψήφιους που πέρασαν και ιδιαίτερα για τις οικογένειες τους.

Διευκρίνισε ότι μπορεί κάποιοι υποψήφιοι να πρώτευσαν σε κάποιο πλαίσιο, αλλά να μην πήραν τη θέση με βάση τις προτιμήσεις τους στο πλαίσιο εκείνο αλλά σε κάποιο άλλο, δηλαδή μπορεί να πρώτευσε κάποιος υποψήφιος σε ένα άλλο πλαίσιο και να πήρε θέση Ιατρικής γιατί ήταν εκεί η πρώτη του επιλογή.

Ερωτηθείς αν οι 13 πρωτεύσαντες έχουν πάρει το 20 μετά την επεξεργασία, ο κ. Χανδριώτης απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «ήταν και οι βαθμοί τους πριν τη στατιστική επεξεργασία πολύ ψηλοί».

Σε ερώτηση αν υπάρχει ο στρογγυλός βαθμός 20 και για τους 13 πρωτεύσαντες, ο κ. Χανδριώτης απάντησε καταφατικά και όπως είπε, «είναι όλοι με βαθμό πρόσβασης 20».

Σε παρατήρηση ότι άρα δεν υπάρχει πρώτος των πρώτων στον φετινό πίνακα των πρωτευσάντων στις Παγκύπριες Εξετάσεις, ο κ. Χανδριώτης είπε: «Όχι».

ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση