Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Η ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιουνίου και η έκδοση των Συμπερασμάτων του θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις που τεκταίνονται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις έκνομες τις ενέργειες. Το γεγονός ότι υπήρξε ξεχωριστό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου το οποίο ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις ενέργειες της Τουρκίας και το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι εταίροι μας αποδέχθηκαν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιστούν τα Συμπεράσματα της 20ης Ιουνίου 2019 ιδιαίτερα σημαντικά και ενισχύουν την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προηγήθηκαν, φυσικά, τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων τα οποία κρίνονται ως εξίσου σημαντικά, αφού για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει την λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας. Η εντολή, μάλιστα, που δόθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουν άμεσα στην διαδικασία συνομολόγησης μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον της Τουρκίας για τις παράνομες της δραστηριότητες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι νομικά δεσμευτική και θα πρέπει ακριβώς να αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και της Επιτροπής.

Με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επικυρώνονται τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και επαναβεβαιώνονται τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018, ενώ καταδικάζεται με έντονο τρόπο η Τουρκία για τις ενέργειες της που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Επιπρόσθετα, εισάγεται μια νέα αναφορά που δεν υπήρχε προηγουμένως και αφορά την λήψη στοχευμένων μέτρων εναντίον της Τουρκίας τα οποία παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να λαμβάνονται ανάλογα με τις ενέργειες της Τουρκίας και ενδεχομένως να αφορούν την λήψη νομικών μέτρων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ή μέτρα που αφορούν την προενταξιακή χρηματοδότηση και τα εναξιακά κεφάλαια προς την Τουρκία, την υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων όσον αφορά συναντήσεις υψηλού επιπέδου, την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και τις θεωρήσεις διαβατηρίων.

Η λήψη κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιοριστικών μέτρων αποτελούν βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής προσέγγισης, όπως στην προκείμενη περίπτωση. Ειδικά όσον αφορά στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτά στοχεύουν στην διατήρηση της ειρήνης και την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας αφού οι ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και διαταράσσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπειρία στην επιβολή περιοριστικών μέτρων ή κυρώσεων εναντίον χωρών για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και έτσι, μέσω των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντηρίων οδηγιών για την επιβολή κυρώσεων μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι οποιεσδήποτε κυρώσεις θα είναι ανάλογες των σχετικών ενεργειών για τις οποίες επιβάλλονται.

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού*

Αφήστε μια απάντηση