Κατά €111 εκατ. αυξήθηκε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το α’ τρίμηνο 2019 

Αυξήθηκε κατά €111 εκατομμύρια το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το ελυρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010).

Όπως ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.092,0 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €1.639,6 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €452,4 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €341,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €779,0 εκ. (0,8% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €507,6 εκ. (αύξηση 3,7%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €494,4 εκ. (10,5% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €484,8 εκ. (11,9% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €126,9 εκ., καταγράφοντας αύξηση 10,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €613,0 εκ. (2,5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €586,9 εκ. (6,3% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €144,6 εκ. (12,3% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Αφήστε μια απάντηση