Το ποσοστό κενών θέσεων στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,3% 

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Στην Κύπρο το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,0% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 1,0% το 4ο τρίμηνο του 2018 και 1,2 το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στην Ελλάδα, το ίδιο ποσοστό ήταν 0,6% το 1ο τρίμηνο του 2019, από 0,4% το 4ο τρίμηνο του 2018 και από 0,7% το 1ο τρίμηνο του 2018.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,2% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεί, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (6,4%), το Βέλγιο (3,6%) και τη Γερμανία (3,3%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,6%), στην Ισπανία (0,9%) και στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία (σύνολο 1,0%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε σε δεκατέσσερα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στα εννέα, αλλά έπεσε στην Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Μάλτα από -0,1 εκατοστιαίες μονάδες).

Αφήστε μια απάντηση