Κομισιόν: Η Κύπρος κατέγραψε την πιο εκτεταμένη μείωση του όγκου των ΜΕΔ στην ΕΕ 

Η Κύπρος κατέγραψε την πιο εκτεταμένη μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της, στην ΕΕ, και συγκεκριμένα κατά -32,02%, μεταξύ του 3ου τριμήνου του 2017 και του 3ου τριμήνου του 2018, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο των Κρατών Μελών σχετικά με τη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, που εκδόθηκε σήμερα από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Συνολικά στην ΕΕ τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 50% από το 2014 και δεν ξεπερνούν το 3,3% στο σύνολο των δανείων.

Σε σχέση με την Κύπρο ειδικότερα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 32,1% το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε 21,8% το τρίτο τρίμηνο του 2018. Στην Ελλάδα οι μειώσεις έγιναν με ρυθμό -6,7%, από 46,7% σε 43,5% κατά το ίδιο διάστημα.

Στην τέταρτη έκθεση προόδου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Κομισιόν επιβεβαιώνει σήμερα ότι τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2014, μειώνοντας το 3,3% το τρίτο τρίμηνο του 2018 και μειώνονται κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε επίσης έκθεση για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα επόμενα βήματα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Κομισιόν που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών, η Κομισιόν δηλώνει ότι η μείωση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνέχισε την ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά και ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση την οικονομική ανάπτυξη και τις σχετικές δράσεις πολιτικής. Η παρούσα έκθεση προόδου συνεπώς συνιστά σημαντική συμβολή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Όπως αναλύεται στην παρούσα έκθεση προόδου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ένωση συνεχίζουν τη φθίνουσα πορεία τους. Η σταθερότητα αυτής της καθοδικής κίνησης πρέπει να ενθαρρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν τις συλλογικές τους προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν με πειστικό τρόπο τα εναπομείναντα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων και να αποτρέψουν μελλοντικές συσσωρεύσεις τους. Ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη, οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση και αξίζουν συνεχή προσοχή.

Κατά την έκθεση όλα τα στοιχεία του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2017 είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κομισιόν καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις υπόλοιπες τρέχουσες ενέργειες.

Ειδικότερα, η Κομισιόν καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν ταχέως για όλα τα στοιχεία της συνολικής δέσμης νομοθετικών μέτρων που προτάθηκαν τον Μάρτιο του 2018 για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ. Η δέσμη αυτή, σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, είναι επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη συλλογική εργασία για τη μείωση των εναπομενόντων κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και, ειδικότερα, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ευρώ στις 21 Ιουνίου, η Κομισιόν καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να προχωρήσουν στα εξής:

– Να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα (προϋπολογισμός ευρωζώνης) με στόχο την υποστήριξη της ταχείας έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Να συμφωνηθεί το μέγεθός του στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (προϋπολογισμός ΕΕ 2021-2027).

– Ολοκλήρωση των τροποποιήσεων της συνθήκης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με στόχο την ταχεία επικύρωση από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινού ανασταλτικού μέσου, της παροχής ρευστότητας στην επίλυση και ενεργών και αποτελεσματικών μέσων προφύλαξης. Να διατηρηθεί μια σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων και η δυνατότητα προσαρμογής του ενιαίου κανονισμού της ΕΕ για τις τράπεζες σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο. Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο δίκαιο της ΕΕ με την πάροδο του χρόνου.

– Να ανανεωθεί η προσπάθεια ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης ξεκινώντας από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων.

– Να επιταχυνθεί η πρόοδος στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και να ενισχυθούν οι εργασίες για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, από την εισαγωγή του ευρώ το 1999, το μέσο εισόδημα στη ζώνη του ευρώ (EA19) αυξήθηκε από 20.900 σε 33.900 ευρώ (2018), σημειώνοντας αύξηση 62%. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στην απασχόληση αυξήθηκε από 63,6% σε 72,3% στη ζώνη του ευρώ. Η απασχόληση βρίσκεται τώρα σε υψηλό επίπεδο, ενώ 160 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του αιώνα.

Οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ έχουν εξοικονομήσει 70 δισ. Ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο από το 2002 και την εισαγωγή του ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν.

Επιπλέον η Κομισιόν αναφέρει ότι ο ισχυρισμός ότι οι υποτιμήσεις – που θα μπορούσαν να γίνουν εκτός μιας νομισματικής ένωσης – θα μπορούσαν να λύσουν διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα, δεν ισχύει.

Για παράδειγμα, μεταξύ του 1979 και του 1992, η ιταλική λίρα υποτιμήθηκε επτά φορές έναντι του γερμανικού νομίσματος, χάνοντας περίπου το ήμισυ της αξίας της. Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή, η αύξηση της παραγωγικότητας στην Ιταλία ήταν χαμηλότερη από ό, τι στις άλλες χώρες που συγκρότησαν αργότερα τη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν περίπου ο ίδιος και η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, ο πληθωρισμός ήταν 223%.

Επιπλέον, το ευρώ έχει φέρει αυξημένη σταθερότητα των τιμών. Από την εισαγωγή του ευρώ, ο μηνιαίος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,7%. Αντίθετα, ο πληθωρισμός στα 11 κράτη μέλη της ΕΕ που διαμορφώθηκε το 1999 στη ζώνη του ευρώ ήταν κατά μέσο όρο περίπου 3% στη δεκαετία πριν από την εισαγωγή του ευρώ και 4,5% στις δύο δεκαετίες πριν.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη του Νότου: ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός μεταξύ 1980 και 1999 ήταν 6,7% στην Ισπανία, 11% στην Πορτογαλία και 14% στην Ελλάδα έναντι 2,1%, 2% και 2% αντίστοιχα μεταξύ 2000 και 2018. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η μεγαλύτερη προβλεψιμότητα έχουν καταστήσει ευκολότερο και φθηνότερο να δανειστούν χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να λάβουν φθηνότερα ενυπόθηκα δάνεια και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις με χαμηλότερο κόστος

Τέλος, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται για 7η συνεχή χρονιά, 13,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην ΕΕ από την έναρξη της θητείας της Κομισιόν Γιούνκερ, η ανεργία στην ΕΕ ανήλθε σε 6,4% τον Απρίλιο του 2019, το χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές του αιώνα, το επίπεδο απασχόλησης είναι το υψηλότερο, με 241 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και 160 εκατομμύρια άτομα στη ζώνη του ευρώ και οι μισθοί, οι οποίοι μειώθηκαν μετά την κρίση, αυξάνονται και πάλι, ιδίως από το 2017. Οι μισθοί ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν κατά περίπου 10% τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ μεταξύ του 2014 και του 2019.

ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση