Τα παιδιά είναι και θα είναι το επίκεντρο της αποστολής μας

Ειδικό Σχολείο «Θεοσκέπαστη»
Τα παιδιά είναι και θα είναι το επίκεντρο της αποστολής μας
Συμπλήρωσε αισίως 50 και πλέον χρόνια ζωής και προσφοράς στην επαρχία μας…

Το Ειδικό Σχολείο «Θεοσκέπαστη» λειτούργησε για πρώτη φορά στην Πάφο το 1967. Αποτελεί ένα δημόσιο σχολείο κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σ’ αυτό φοιτούν σήμερα 40 παιδιά (26 αγόρια και 14 κορίτσια), ηλικίας από τρεισήμισι μέχρι είκοσι ενός χρονών τα οποία παρουσιάζουν πολλαπλές σωματικές και νοητικές αναπηρίες, όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, επιληψία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως σύνδρομο Down, κ.α. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε επτά ομάδες, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 5 μέχρι 8 παιδιά. Για να γίνουν οι ομάδες αυτές λήφθηκαν υπόψη η ηλικία και οι ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.
Σε κάθε τάξη υπάρχει ένας ειδικός εκπαιδευτικός και δύο σχολικοί βοηθοί. Το σχολείο στελεχώνεται από οχτώ Ειδικούς Εκπαιδευτικούς, τρεις Λογοπαθολόγους, τρεις Φυσιοθεραπευτές, δύο Εργοθεραπευτές, δύο Ειδικές Γυμνάστριες, τρεις Τεχνολόγους, ένα Μουσικοθεραπευτή, δεκατέσσερις Σχολικούς Βοηθούς, δύο Καθαρίστριες και μία Γραμματέα.
Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 1:05 μ.μ. όπου η φοίτηση των παιδιών είναι υποχρεωτική. Από τις 1:05 μέχρι τις 4:00 μ.μ. λειτουργεί Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο όπου φοιτούν 22 παιδιά και ακολουθούν πρόγραμμα με δημιουργικές, πρακτικές εργασίες και χειροτεχνίες από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
Όραμα μας, το ειδικό μας σχολείο να είναι ανοικτό στον κόσμο αλλά και η τοπική κοινωνία να είναι ανοικτή στο σχολείο μας. Όραμα μας ένα σχολείο χωρίς τα τείχη της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά θα έχουν το δικαίωμα της εκπαίδευσης ανθρώπινα και δημοκρατικά με ασφάλεια και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά θα βιώνουν τη διαδικασία της μάθησης με χαρά, ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να μπορέσουν στο μέλλον, όσο γίνεται, να εξελιχτούν σε ευτυχισμένους και χρήσιμους πολίτες.
Τα παιδιά είναι και θα είναι το επίκεντρο της αποστολής μας. Η ασφάλεια τους αποτελεί καθημερινά την πρώτη και βασική μας προτεραιότητα. Με άλλα λόγια νοιαζόμαστε πρώτιστα για κάθε παιδί και τις ανάγκες του, και μετά για το αντικείμενο διδασκαλίας και της μάθησης. Αγκαλιάζουμε κάθε παιδί με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θέλουμε τα παιδιά μας να αγαπούν το σχολείο και κάθε παιδί να έρχεται καθημερινά σ’ αυτό με χαρά έχοντας το μυαλό και την καρδιά του ανοιχτά σε όσα το σχολείο προσπαθεί να του προσφέρει.
Στόχος μας, είναι το κάθε παιδί να νοιώσει ότι το σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια προέκταση του ζεστού οικογενειακού περιβάλλοντος, που του προσφέρει αγάπη, ασφάλεια και χαρά. Μόνο αν το παιδί νοιώσει αυτή τη συνέχεια, την άνεση και την ασφάλεια θα μπορέσει να επωφεληθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει το σχολείο και από τους μαθησιακούς στόχους που προσπαθεί να επιτύχει.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί

Οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί παρέχουν ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Στόχοι τους είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, λειτουργικής επικοινωνίας μέσω του προφορικού λόγου και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας στο βαθμό των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού, η κατανοήση βασικών προμαθηματικών και μαθηματικών εννοιών, αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής και σωστής σίτισης.
Οι Λογοθεραπεύτριες καταρτίζουν και εκτελούν ατομικό πρόγραμμα λογοθεραπείας βάσει των αναγκών του κάθε μαθητή, για τη βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών, στα πλαίσια που επιτρέπει η κάθε περίπτωση. Εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιούν και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας όπως εικόνες, συσκευές επικοινωνίας και μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας.
Οι Φυσιοθεραπευτές συμβουλεύουν και βοηθούν το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου ώστε οι μαθητές να κάθονται σωστά, να τοποθετούνται σε ειδικές θέσεις ή στον ορθοστάτη, και να χρησιμοποιούν σωστούς τρόπους μεταφοράς βάδισης και μετακίνησης. Στοχεύουν στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, βελτιώνουν την ικανότητα του παιδιού να κινείται και να λειτουργεί με όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητο τρόπο. Εκεί που υπάρχουν δυσκολίες προτείνουν τεχνικά μέσα ειδικά τροχοκαθίσματα, ειδικά καθίσματα τάξης, ειδικές περπατούσες και άλλα ειδικά βοηθήματα.
Οι Εργοθεραπεύτριες προσφέρουν στοχευμένες δραστηριότητες για την ανάπτυξη και βελτίωση της αδρής και λεπτής κίνησης, την ενδυνάμωση των μυών, τον προσανατολισμό στο χώρο, την ανάπτυξη του παιχνιδιού, την κατανόηση και την κατάκτηση βασικών εννοιών (χωρικών, χρονικών, χρωμάτων, σχημάτων) αλλά και δεξιοτήτων (γνωστικών, γραφής, λεπτής και αδρής κίνησης κ.α).
Οι Ειδικές Γυμνάστριες στοχεύουν ώστε το κάθε παιδί να αναπτύξει τη γενική φυσική του κατάσταση, να κινείται στο χώρο αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς βαθμούς ελευθερίας που επιτρέπει το σώμα του και να αναπτύξει βουλητικές κινητικές αντιδράσεις, στα ερεθίσματα που δέχεται. Στα πλαίσια του μαθήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής λειτουργούν τα εξής προγράμματα: α) Ατομικά, β) Ομαδικά, γ) Χορός, δ) Bowling, ε) Κολύμβηση στ) Συνδιδασκαλίες με Θεραπευτές και Εκπαιδευτικούς, ζ) Ιπποθεραπεία, η) Πρόγραμμα ενσωμάτωσης μαθητών μας με μαθητές Δημοτικών Σχολείων, θ) Αθλητικές Δράσεις στα πλαίσια της ενσωμάτωσης, Η Ειδική Φυσική Αγωγή προσφέρει στα παιδιά εναλλακτικούς τρόπους άσκησης και τους δίδει την ευκαιρία να γνωρίσουν αθλήματα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα, όπως για παράδειγμα τοξοβολία, πολεμικές τέχνες, κανό καγιάκ, κωπηλασία κ.λπ.
Ο Μουσικοθεραπευτής ενθαρρύνει το παιδί να εξερευνήσει τον κόσμο του ήχου μέσα από τη φωνή του ή μέσα από απλά μουσικά όργανα, που δεν απαιτούν μουσική γνώση, ώστε να δημιουργήσει τη δική του μουσική γλώσσα επικοινωνίας. Οι μαθητές με τη δική τους μουσική μαθαίνουν να μοιράζονται, να εκφράζονται, να δίνουν και να δέχονται. Βιώνουν και εκφράζουν ποικίλα συναισθήματα.
Οι Τεχνολόγοι μαζί με τους μαθητές δημιουργούν διάφορες κατασκευές από ξύλο, χαρτόνι, πηλό, κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα διάφορα υλικά των κατασκευών και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με της δυνατότητες του κάθε μαθητή.

Στόχοι

Ένας από τους διαρκείς μας στόχους είναι να επεκτείνουμε το σχολείο, με οργανωμένες δράσεις, και να το εμπλουτίσουμε με μορφές άτυπης εκπαίδευσης, τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία κάθε παιδί βελτιώνει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του, σύμφωνα με τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του. Αυτή η μορφή μάθησης θεωρείται γόνιμη και αποτελεσματική, καθώς γίνεται αβίαστα με δράσεις κατά τις οποίες το παιδί προσεγγίζει βιωματικά τη γνώση. Η Άτυπη Εκπαίδευση αφορά στις δράσεις εκείνες του σχολείου που ενώ φαινομενικά δε θεωρούνται αυστηρά εκπαιδευτικές, συμβάλλουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία, δεδομένου ότι η μάθηση πέραν των γνώσεων, περιλαμβάνει όλες τις στάσεις και τις αξίες που αναπτύσσει ένα άτομο. Οι δράσεις αυτές εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή και συντελούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
Στα προγράμματα του σχολείου εντάσσονται δραστηριότητες κατά κύριο λόγο βιωματικές, οι οποίες ενισχύουν τους στόχους του βασικού προγράμματος. Το πρώτο ακουστικό ερέθισμα τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετό. Οι μαθητές αν ακούσουν κάτι ενδέχεται να το ξεχάσουν, αν το δουν μπορεί να το θυμηθούν κι αν το κάνουν πράξη… θα το εμπεδώσουν! Στην εκπαιδευτική διαδικασία η συμμετοχή των αισθήσεων κατέχει πρωτεύοντα ρόλο, για το λόγο αυτό το πρόγραμμα εμπλουτίζεται συστηματικά από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θέλοντας να δώσουμε στα παιδιά ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον και να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργασία, εμπλουτίσαμε το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με βιωματικές δράσεις. Οι μαθητές στο βιωματικό πρόγραμμα, αγγίζουν, φτιάχνουν, πειραματίζονται, αφηγούνται, μυρίζουν, γεύονται, αισθάνονται, δηλαδή συμμετέχουν σωματικά και συναισθηματικά σε δραστηριότητες και έτσι βιώνουν τη γνώση.
Μερικά από τα προγράμματα που προωθούνται στο Ειδικό σχολείο «Θεοσκέπαστη» είναι οι Ειδικοί Ολυμπιακοί, η συνεργασία και η ένταξη παιδιών στο τυπικό Δημοτικό Σχολείο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής, το πρόγραμμα Κηπουρικής και Τεχνολογίας και πολλά άλλα.
Οι ανάγκες του σχολείου μας καλύπτονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και από δωρεές που γίνονται από διάφορες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Οι άμεσες ανάγκες του σχολείου μας αφορούν τη βελτίωση της υλικοδομικής υποδομής. Το σχολείο συνεργάζεται με την Επιτροπή Προστασίας Νοητικών Καθυστερημένων Ατόμων, το Γραφείο Ευημερίας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας καθώς και άλλους δημόσιους φορείς.

Αχιλλέας Σκούρου

Το ειδικό σχολειό Θεοσκέπαστη στηρίζει με διάφορες πρωτοβουλίες ο δρομέας Αχιλλέας Σκούρου. Ο Αχιλλέας με καταγωγή από την κατεχόμενη Βοκολίδα και με συμμέτοχη σε πολλούς Μαραθώνιους σε Κύπρο και εξωτερικό και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν αφού η αδελφή του είναι μια από τις δασκάλες που εργάζονται σε αυτό αποφάσισε να στηρίξει με τον δικό του τρόπο τη «Θεοσκέπαστη». Πρόσφατα έλαβε μέρος στον Logicom Cyprus Marathon 2018, φορώντας μάλιστα φανελάκι το οποίο ετοιμάστηκε με σχεδία και αποτυπώματα των παιδιών του σχολείου συγκεντρώνοντας χρηματικό ποσόν το οποίο και θα διατεθεί για την αγορά πρόσθετης υποδομής για τις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα σήμερα Σάββατο ο Αχιλλέας Σκούρου και o ιδιοκτήτης της εταιρείας Χάρης Τσούκκας lighting συνεχίζουν τις προσπάθειες στήριξης του ειδικού σχολείου προσφέροντας όλα τα έσοδα έγγραφης από τη συμμέτοχη τους στο Μαραθώνιο Λεμεσού για ενίσχυση του ταμείου του σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση