Επιχορήγηση Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2019

Επιχορήγηση Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2019

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2019.

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την άδεια ανάπαυσής τους.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14/07/2019 μέχρι 20/09/2019.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις 03/06/2019 μέχρι 14/6/2019.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2019 είναι ύψους 900.000 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση