ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

€92 εκατομμύρια το πρώτο δίμηνο 2019

Στα €92 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με €91,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μικρή αύξηση 1,0%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα τον Φεβρουάριο ανήλθαν στα €52,4 εκ. σε σύγκριση με €52,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας αμελητέα μείωση της τάξης του 0,6%. Τον Ιανουάριο τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €39,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,15 σε ετήσια βάση.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €496,81 σε σύγκριση με €519,43 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,4%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2019 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2018 σημείωσε αύξηση 4,9% (από €57,08 σε €59,86). Μείωση της τάξης του 8,8% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,1 μέρες τον Φεβρουάριο 2018 σε 8,3 μέρες τον Φεβρουάριο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 ανήλθε σε €490,89 σε σύγκριση με €513,89 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,5%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 σημείωσε αύξηση 1,1% (από €56,47 σε €57,08).

Αφήστε μια απάντηση