ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οκτώ έξυπνες τουριστικές διαδρομές, επτά φεστιβάλ διαπολιτισμικού διαλόγου και ένα βιντεοπαιχνίδι αφιερωμένο στις αρχαίες εμπορικές διαδρομές των Φοινίκων είναι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού έργου TRAMES το οποίο επιχειρεί τη δημιουργία και προώθηση καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε πέντε πιλοτικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η πρωτοβουλία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και βασίζεται στη Ρότα των Φοινίκων – μια διαδρομή που συμπεριλαμβάνεται από το 2003 στο πρόγραμμα Διεθνικών Πολιτιστικών Δρομολογίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζεται από το 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ο οποίος  προωθεί τον πολιτισμικό διάλογο μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς των μεσογειακών πολιτισμών ακολουθώντας τις αρχαίες ναυτικές και θαλάσσιες διαδρομές.

H δημιουργία των τουριστικών διαδρομών θα βασίζεται σε θέματα δημιουργικού τουρισμού και ενεργού συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών και επιχειρήσεων και στοχεύει στην αναζωογόνηση των προορισμών της ΕΕ, στην αξιοποίηση της χαμηλής εποχικότητας και στην εφαρμογή της βιωσιμότητας των τουριστικών προσφορών και προϊόντων.

Το έργο προβλέπει επίσης τη δημιουργία κέντρων ερμηνείας πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών φορέων και πολιτιστικών αρχών, στη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και στην προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

Αφήστε μια απάντηση